Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Broederenkerk, donderdag 15 december, 19.00 uur. 
Parochianen uit alle geloofscentra zijn van harte uitgenodigd voor deze mooie, warme viering die in Lourdes is ontstaan en ontwikkeld.VieringvanBarmhartigheid

De viering begint met een korte woorddienst met gewetensonderzoek. Daarna is er aanbidding van het H. Sacrament. Er zal zang zijn, korte gedachten en er is stilte. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken bij het Allerheiligste . Onderwijl kan het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen worden in een kort, persoonlijk gesprek met de pastor.

We hopen dat veel parochianen komen meevieren als voorbereiding op Kerstmis!