Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Wat is de Chrismamis?

Naast de vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake kent de Goede Week die binnenkort voor de deur staat ook nog een andere belangrijke viering, namelijk de Chrismamis.
Het is de eucharistieviering in de Goede Week waarin de bisschop de sacramentele oliën wijdt. Normaal gezien vindt deze viering plaats in de ochtend van Witte Donderdag, maar om praktische redenen kan dit ook in de namiddag van Witte Donderdag of op een eerdere dag in de Goede Week gevierd worden. Tijdens die viering wijdt de bisschop in de kathedraal van elk bisdom of in een andere geschikte kerk het chrisma. Chrismamis Apeldoorn 31032010 099 768x512
Chrisma is de olie die onder meer wordt gebruikt voor de zalving bij de sacramenten van doopsel, vormsel en de wijding tot priester en bisschop. Ook zegent de bisschop de olie voor de zieken en de olie voor de deelnemers aan het catechumenaat, de volwassenen die zich voorbereiden op het doopsel en opname in de Kerk. Het is bij de Chrismamis ook de bedoeling dat zoveel mogelijk priesters uit het bisdom aanwezig zijn om samen met hun bisschop de eucharistie te vieren. De Chrismamis benadrukt op deze wijze de nauwe verbondenheid van de priesters met hun bisschop. Tijdens de Chrismamis roept de bisschop de priesters dan ook op om trouw te blijven aan de zending die ze bij hun wijding hebben ontvangen. Na de homilie hernieuwen de priesters, als teken van hun trouw, de beloften die zij bij hun wijding aan de bisschop hebben gedaan.

In ons aartsbisdom wordt de Chrismamis al tientallen jaren gevierd op woensdagavond in de Goede Week in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Hoofdstraat 18 in Apeldoorn. Dit jaar op woensdag 5 april om 19.00 uur. Hoofdcelebrant is kardinaal Eijk. Iedereen is er van harte welkom!

Zo wensen we elkaar een goede opgang naar Pasen.
Pastoor Ronald Cornelissen