Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Donderdag 30 maart, 19.00 uur, bent u van harte welkom in de Broederenkerk voor de Viering van Barmhartigheid.
Een viering in stilte deze keer.
We beginnen met een korte woorddienst. Daarna is er gelegenheid tot Aanbidding tijdens de uitstelling van het Allerheiligste.
U bent in de gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen in een persoonlijk biechtgesprek met de prieter.
Graag tot donderdag!

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 opnieuw een diocesane bedevaart naar Lourdes. “Dit is alweer de vijfde keer en we hopen wederom met pelgrims uit alle parochies van het Aartsbisdom Utrecht te gaan – met kinderen, jongeren en volwassenen,” aldus de Diocesane Werkgroep Bedevaarten. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart (die samen met het Huis voor de Pelgrim wordt georganiseerd) zijn inmiddels van start gegaan. Er zijn verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei). Op de pagina Bisdombedevaart Lourdes 2023 vindt u steeds de actuele stand van zaken.Ook vanuit onze parochie gaat een groep mee.
De eerste informatiebijeenkomsten zijn al geweest en er zijn al een flink aantal aanmeldingen voor deze bedevaart. Maar er is ook nog plaats voor u en voor jou! Want het wordt weer een prachtiger reis met de bus en TGV naar Lourdes, die bijzondere plek waar de hemel en de aarde elkaar lijken te raken.
Heb je wel belangstelling maar twijfel je nog of deze reis geschikt voor je is, of als de prijs misschien een bezwaar is, neem dan geheel vrijblijvend contact op met:
Mariet Kruit             06 1119 3471      WimKruit@hotmail.com
Anja van Reem       06 2838 5408      anjavanreem@hotmail.com
Truus Albers            06 4098 7410      TWM11@live.nl
Lammie In ’t Veld  06 5703 8176      lammie.intveld@hetnet.nl

Mensen onderweg...
Afgelopen woensdag ging de Vastenactie van start!
Over de hele wereld moeten mensen onderweg zijn vanwege de vele, vele brandhaarden op de wereld. Lees hier het artikel van de parochiewerkgroep.

Laten wij op afstand onze armen openen en die mensen verwelkomen door vanuit onze situatie iets te geven. Dat zal ook onze ziel voeden en verrijken.
Tijdens de vastentijd zullen daarom de bussen voor de Vastenactie achter in onze kerken staan. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks geven via NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Meer weten?
Zie www.vastenactie.nl
Mede namens onze diaconaal betrokkenen in de parochies H. Lebuinus en H.Kruis,
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker

Advertentie Vastenactie 2023 17x24 1

De Veertigdagentijd is het uitgelezen moment om de Kruisweg wat vaker te bidden.
In onze parochie kan dat:
- Elke woensdag in Lettele om 19.00 uur: kruiswegmeditaties
Op Goede vrijdag is dat om 15.00 uur
- Elke vrijdag in de Parochiekerk Broederen om 15.00 uur
Op Goede Vrijdag is dat om 9.00 uur, en vieren we om 15.00 uur de
Plechtigheden
Op vrijdag en zaterdag, als de Broederenkerk open is voor bezoekers,
kunt u bij de kerkenwacht een boekje ophalen met teksten en
gebeden, om de Kruisweg op eigen gelegenheid te bidden.