Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

De apostolische brief Patris corde gepubliceerd, Met het hart van een vader, is nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar. De brief werd gepubliceerd op  8 december 2020, toen paus Franciscus 2021 uitriep tot het jaar van Sint-Jozef: die dag was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth verklaarde tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. Vrijdag 19 maart viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Jozef, de bruidegom van de Maagd Maria en voedstervader van Christus Jezus.

De brief opent met de woorden: ‘Met het hart van een vader: zo heeft Jozef Jezus liefgehad, die in alle vier de evangeliën “de zoon van Jozef” wordt genoemd.’ De paus deelt in deze tekst vervolgens een aantal persoonlijke overwegingen over de ‘buitengewone figuur’ van St. Jozef. Zijn verlangen om dit te doen groeide tijdens de pandemie.

Gewone mensen

‘Te midden van de crisis die ons treft, hebben we kunnen ervaren dat “ons leven wordt gebouwd en in stand gehouden door gewone mensen – die meestal worden vergeten – die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of in de schijnwerpers staan van de nieuwste show, maar die ongetwijfeld de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis van vandaag schrijven: artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen redt. […] schrijft de paus.

Hij prijst al deze gewone mensen die dagelijks geduld oefenen en hoop geven. ‘Hoeveel vaders, moeders, opa’s en oma’s, onderwijzers laten onze kinderen niet met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een crisis het hoofd moeten bieden en doorstaan, door hun gewoonten aan te passen, de ogen omhoog te richten en het gebed te stimuleren. Zoveel mensen bidden, offeren en bemiddelen voor het welzijn van allen.’

Hoofdrol

De paus wijst erop dat iedereen in de heilige Jozef de man kan vinden die onopgemerkt blijft, de man van de dagelijkse, discrete en verborgen aanwezigheid, een bemiddelaar, een steun en een gids in moeilijke momenten. ‘De heilige Jozef herinnert ons eraan dat allen die schijnbaar verborgen zijn of op de achtergrond staan, een ongeëvenaarde hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis. Aan hen allen een woord van erkenning en dankbaarheid,’ aldus de paus.

Lees de complete brief Patris corde hier.

Op Palmpasen gaat het eerste filmpje in een serie van acht online op www.vierpasen.nl. In deze serie filmpjes geven de Nederlandse bisschoppen op een persoonlijke manier uitleg bij onderdelen en elementen uit de Paastijd, steeds aan de hand van vier vragen. In het eerste filmpje vertelt bisschop Jan Hendriks van bisdom Haarlem-Amsterdam over de betekenis van Palmzondag.

Mgr. Hendriks gaat onder meer in op het gebruik en de betekenis van palmtakjes, typerend voor Palmpasen. Hij beschrijft de gebeurtenissen van Palmpasen zoals opgetekend in het evangelie: Jezus wordt in Jeruzalem binnengehaald als koning, maar daarna slaat de stemming om en Jezus wordt uiteindelijk gekruisigd.

Woensdag 31 maart gaat het filmpje over de Chrismamis online. Bisschop Ron van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden legt uit wat de Chrismamis is, wat er tijdens deze mis gebeurt, namelijk de wijding van heilige olie. Deze olie wordt gebruikt tijdens belangrijke levensmomenten in het leven van katholieke gelovigen, zoals doopsel, vormsel, ziekenzalving en priesterwijding.

‘Komt laat ons Hem aanbidden’

 Bisschop Gerard de Korte van bisdom ’s Hertogenbosch staat in het volgende filmpje, online op Witte Donderdag, stil bij de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Ook vertelt hij over de voetwassing die traditioneel op deze dag plaatsvindt. Waar komt dit gebruik vandaan en wat betekent het? Kardinaal Wim Eijk gaat in het filmpje van Goede Vrijdag op 2 april in op de Kruisverering en het Lijdensverhaal. (“Aanschouw dit kostbaar kruis waaraan de Redder heeft gehangen, komt laat ons Hem aanbidden.”)

Op Stille Zaterdag, 3 april gaan er twee filmpjes online. De eerste is met hulpbisschop Everard de Jong van bisdom Roermond en Apostolisch Administrator van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten. Op deze bijzondere liturgische dag staat hij stil bij het stille graf, de lege tabernakel. Bisschop Jan Liesen van bisdom Breda (foto boven) vertelt ’s avonds over de Paaswake, waarbij het gaat om Christus als het licht van de wereld. De doopbeloften worden tijdens de Paaswake hernieuwd.

Op 4 april, Eerste Paasdag, gaat bisschop Harry Smeets van bisdom Roermond in op de verrijzenis. De Heer is waarlijk opgestaan. Bisschop Hans van den Hende vertelt op Tweede Paasdag over het Paasoctaaf, de eerste acht dagen vanaf Paaszondag en hij blikt vooruit naar Pinksteren, waarmee de Paastijd na vijftig dagen eindigt.