Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Aanstaande zondag 20 augustus om 10.00 uur zendt de KRO-NCRV de Eucharistieviering vanuit onze Broederenkerk live uit op televisie.
Vicaris Ronald Cornelissen gaat hierin voor, samen met diaken Marc Brinkhuis.
Het gemengd koor van de Basiliek van de Kruisverheffing zingt onder leiding van Wim van Lenthe. Organist is Jan Wanders uit de parochie H.Kruis.
De viering begint deze zondag om 10.00 uur!
U bent van harte welkom om te komen meevieren, kom op tijd!

"Slavernij is onverenigbaar met de menselijke waardigheid". Dat schrijven de R.K. Bisschoppen in hun verklaring bij de start van de herdenking van de afschaffing van de slavernij.

Dit jaar wordt herdacht dat honderdvijftig jaar geleden de slavernij door Nederland helemaal werd afgeschaft. De herdenking duurt een jaar en begint op 1 juli. De Rooms-Katholieke bisschoppen schrijven in een verklaring ter gelegenheid van deze herdenking: ‘We willen het slavernijverleden onder ogen zien. En we realiseren ons dat de voorsprong in economische ontwikkeling in het deel van de wereld waarin wij leven mede mogelijk werd door slavernij en kolonialisme.’

De bisschoppen benoemen in de verklaring dat ook katholieken medemensen tot slaaf hebben gemaakt en deelnamen aan de slavenhandel of zelf tot slaaf waren gemaakt. ‘Dat staat haaks op de christelijke boodschap. Mensen zijn broeders en zusters omdat ze allemaal geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waardigheid.’

In de verklaring wordt het onvoorstelbare leed genoemd dat de slavernij tot gevolg had en ook de gevolgen die nu nog doorwerken: ‘Als beperkte mensen bouwen wij voort op beperkte structuren. Wij zijn ons ervan bewust dat mensen die nu leven kunnen lijden onder de zondige structuren uit het verleden.’

Slavernij in het heden

De bisschoppen wijzen erop dat er in deze tijd nog steeds slavernij is, daar waar sprake is van politieke en economische onderdrukking. ‘Slavernij heeft nieuwe vormen aangenomen waaronder uitbuiting, kinderarbeid, dwangarbeid, prostitutie en gedwongen huwelijken. Het aantal mensen dat nu slachtoffer is van deze ‘moderne’ slavernij bedraagt wereldwijd bijna vijftig miljoen volgens onderzoeken van internationale organisaties voor arbeid en migratie. De slachtoffers komen uit alle lagen van de bevolking, maar de meesten bevinden zich onder de armsten en meest kwetsbaren van onze broeders en zusters.’

De verklaring sluit af met het onder ogen zien van het verleden van de slavernij: het onrecht ervan en de ontmenselijking. En, vullen de bisschoppen aan: ‘De veroordeling van elke vorm van slavernij is het erkennen van de waardigheid van iedere mens. We benadrukken en blijven uitdragen dat structuren van moderne slavernij, die deze waardigheid ontkennen, niet stroken met de boodschap van het evangelie van Christus.’

Lees hier de volledige verklaring. 

Click here to read the English version 

Morgen, 15 augustus, vieren we om 10.30 uur  in de Broederenkerk in Deventer het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming.  U bent allen zeer welkom!

In het Evangelie van deze dag horen we Maria in haar Magnificat zingen over het vertrouwen dat God haar geschonken heeft, over een wereld die wordt omgekeerd, over kleine mensen met wie God grootse plannen heeft. Het is magnifiek! Maria ziet in één blik de aarde en de hemel, zij is dankbaar omdat God omziet naar haar en naar de armen en kleinen in deze wereld. Zo zal zij haar weg gaan en deel worden van het GrootsteMTHO
Verhaal dat God ooit heeft verteld. Zij zal Jezus nabij zijn, van de kribbe tot onder het kruis. Zij zal Hem verliezen en voorgoed vinden wanneer Hij verrijst. Maria zal moeder zijn voor de Apostelen en hen leren omzien en vooruitzien, met hoop in hun hart, totdat het Pinksteren wordt.
Wij vieren Maria tenhemelopneming. Wij gedenken dat Maria sterft en in de hemel thuishoort. Wij dragen haar voorbeeld, haar geloof, met ons mee en prijzen haar de hemel in. Het is een feest om met een glimlach te vieren.
De weg van Maria is een weg ten leven. Luister naar haar lofzang.
Waar kleinen gezien worden, waar handen open gaan en delen, waar geloof vertrouwen wekt, daar wordt onze weg op aarde een weg naar God.
God zij dank voor Maria. God zij dank voor zoveel vrouwen en mannen, die trouw zijn, elkaar niet laten vallen, een stukje hemel vinden in de zorg om elkaar. 
God zij dank voor gelovigen, die trouw blijven aan wat hen heilig is, die hun handen vouwen om te bidden en ze uitstrekken naar wie hen nodig hebben; die elkaar vasthouden omdat ze geloven dat God ons allen vasthoudt.
Dat is een weg die niet dood loopt maar die uitmondt in het eeuwig leven.

Zondag 18 juni wordt de tentoonstelling "De H. Nicolaas en de Hanze" officieel geopend. We beginnen met een plechtige eucharistieviering, waarin pastoor Cornelissen en diaken Marc Brinkhuis voorgaan. Het Nicolaaskoor zingt. Aansluitend zal de Commissaris van de Koning, de heer Andries Heidema de openingshandeling verrichten.
U bent allen van harte welkom!

affiche NH Gemiddeld