Datum: 15 januari 2022
 

Marc 20222 jaar Corona  -

omgaan met tegenslagen

Het is deze maand twee jaar geleden dat het corona-virus opdook in Nederland. Nog altijd heeft corona onze samenleving – en grote delen van de wereld – in haar greep. Aan de ene kant hebben we er langzamerhand een wijze van omgaan mee gevonden. Mondkapjes, geen handen schudden, afstand houden en telkens weer omgaan met andere beperkingen, lijken wel een routine geworden. Aan de andere kant voelt het voor velen ook steeds zwaarder. Steeds maar weer opstarten en weer afgelasten. Soms heb je het helemaal gehad met afstand houden en wil je goede vrienden gewoon een knuffel geven, iemand de hand schudden enz… Wat zouden we weer graag onbekommerd plannen willen maken zonder van tevoren al te moeten bedenken dat de kans aanwezig is, dat het weer niet door kan gaan.

De corona-pandemie heeft ons op een indringende wijze geconfronteerd met grenzen waar we als mensen tegen aan lopen. Wat kunnen we veel voor elkaar krijgen! Wat lukt het ons vaak om te kunnen doen wat we graag willen! Tegelijk weten we ook dat ons leven vol zit met factoren waarop we weinig of geen invloed hebben. Op een heel massieve wijze blijkt de corona-pandemie dat nu al bijna twee jaar lang te zijn.

geborgenHelpt het ons dan dat we als Christenen geloven dat wij inderdaad niet zelf heer en meester van ons leven zijn? We beseffen heel goed dat we steeds geplaatst zijn in situaties waar we niet zelf voor hebben gekozen. We ontvangen zomaar, voor niets, heel veel goeds in ons leven. Geluk kun je niet maken, maar valt ons toe. Genade… God geeft het ons. Het stemt dankbaar! O zeker, en dan wel zorgvuldig omgaan met alle goede dingen die je ontvangt. Geluk kun je wel breken…

Zo zijn er ook zaken van ziekte, ongeluk, tegenslag waar we ook mee om moeten gaan. Job zegt het heel indringend nadat hij door grote rampspoed getroffen is: “Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?”(Job 2,10).

Kunnen we juist in onze tijden ons vertrouwen in God aanboren? Wat er ook gebeurt, Hij laat ons niet los. Jezus zegt het aldus: “Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.”(Matteüs 10,29-31). God is een liefhebbende God die ons kent. Hij laat ons nooit los, zelfs niet in de dood.

En verder hopen en bidden we dat we dit jaar de corona er flink onder krijgen!

Diaken Marc Brinkhuis

divider

 

Over vieren in onze kerken
Op dit moment geldt in onze kerken nog steeds dat vieren en bij elkaar komen na 17.00 uur niet is toegestaan, op last van de Nederlandse Bisschoppen.
Om het voor iedereen overzichtelijk te houden willen we in de maand januari deze regel ook aanhouden voor de vieringen, ook als de richtlijnen hierover aangepast worden.

Reserveren voor de vieringen
Voor alle vieringen dient u vooralsnog te reserveren zolang we maar 50 mensen mogen toelaten in de kerken.
U kunt hier uw reservering doen voor de viering van uw keuze.

 divider.png

 

Actie Kerkbalans van start, doe mee!!

Vanaf 15 januari loopt de actie Kerkbalans 2022. Hou de bekende witte envelop in de gaten, die begin volgende week bij u op de deurmat valt. Hierin zit o.a. de doorKerkbalans_logo.png de werkgroep Kerkbalans van onze parochie vervaardigde kerkbalansfolder. Hierin geven het bestuur en het pastorale team aan waarom de actie van essentieel belang is voor onze parochie en afzonderlijke geloofsgemeenschappen. Lees de folder aandachtig en doe een toezegging naar draagkracht. De parochie heeft het nodig om ook voor volgende generaties inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen. Mogen we dit jaar ook weer op u rekenen? 

U kunt HIER ook uw bijdrage online regelen!

 

divider

 

Nieuws uit het Titus Brandsma Huis

Online oecumenische viering met de Ichtus gemeente op zondag 23 januari om 10.00 uur!

Helaas ook dit jaar niet live in ons Titus Brandsma Huis, maar ds Henk Schuurman en diaken Marc Brinkhuis vieren samen online in de week van gebed voor de eenheid van de kerken. Ze worden ondersteund door vrijwilligers uit beide kerken. Het belooft een mooie viering te worden, die u kunt volgen via deze link. Vier mee!

divider

 

Deventer geeft warmte..
Dterwarmte tmb

Help mee iedereen warm te houden deze winter!

Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor de mensen met een laag inkomen. Hoe ga je dan alles betalen?

De kerken verbonden aan het Kruispunt Diaconaal Deventer en het Meester Geertshuis slaan de handen in elkaar. Samen organiseren ze de actie "Deventer geeft warmte". Wie het goed heeft kan door deze actie delen met wie het nu moeilijk heeft. Dit omdat we geloven in verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd.

Wie komen in aanmerking?
De bijdrage is bedoeld voor inwoners van Deventer die zelf een energierekening betalen en door de stijgende energieprijzen in de problemen komen. Het gaat om mensen met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum. Daarbij worden de volgende nettomaandbedragen gehanteerd:
Alleenstaande: € 1.244,54  Gehuwd/Samenwonend: € 1.777,92

Mensen kunnen worden aangedragen door bijv. de Voedselbank, budgetcoaches, bewindvoerders of hulpverleners. Zij kunnen samen met hun cliënt een aanvraag indienen.

U kunt ook uzelf aanmelden als u denkt in aanmerking te komen.
Als u uzelf aanmeldt, stuurt u dan een recente inkomensspecificatie mee en een recente maandnota van uw energierekening.

Doneren: Geeft u ook warmte?Deventergeeftwarmte 432x432
Geven kan via de QR-code hiernaast
of door een gift over te maken op bankrekeningnummer
NL 63 RABO 0348 7289 56
t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis
o.v.v. Deventer geeft warmte
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting (ANBI)
100% van de opbrengst gaat naar de ontvangers.
Deze actie loopt tot en met 14 februari 2022, dus aarzel niet!

 divider

 

Informatiebijeenkomsten toekomst

Vanwege de huidige corona-maatregelen zijn we helaas genoodzaakt om alle geplande informatiebijeenkomsten over de toekomst van de parochie en de geloofsgemeenschappen uit te stellen. Het parochiebestuur en het pastoraal team wil graag met de parochianen van alle geloofscentra in gesprek over de toekomst.

We hopen u zo snel mogelijk nieuwe data te kunnen voorstellen!

 divider
 

Klik hier om u uit te schrijven van de nieuwsbrief

Broederenstraat 18a1
7411 LB Deventer
Tel:0570 - 609040