Donderdag 8 december Gulden Mis om 19.00 uur in de Parochiekerk Broederen.
Het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen vieren we in een donkere kerk, uitsluitend verlicht met kaarsen. In de viering is er veel ruimte voor samenzang en Marialiederen. U bent van harte welkom.
Na de viering volgt de officiële feestelijk opening van de grote kerststal.Poster Gulden mis