Allerheiligen wordt ieder jaar gevierd op 1 november. Het is in Nederland geen nationale feestdag, maar wel een katholieke feestdag waarop alle bekende enAll Saints 2 onbekende heiligen worden herdacht en geëerd. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. De dag na Allerheiligen is het Allerzielen. Op deze dag bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. Veel gelovigen trekken op 2 november naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken. (Bron: vier.nu)

In onze parochie is er op woensdag 1 november om 10.30 uur een  Viering in de Broederenkerk.

Pastor Gauthier de Bekker gaat voor. U kunt ook aansluiten bij de vieringen in de parochie H.Kruis:
om 9.00 uur in de Basiliek van de H. Kruisverheffing
om 19.00 uur in Heeten.
In beide vieringen gaat pastor Jan Verweij voor.

Donderdag 2 november, Allerzielen, is er opnieuw een viering in de Broederenkerk op 10.30, waarin Pastoor Cornelissen en diaken Marc Brinkhuis voorgaan. U bent uiteraard ook welkom in de viering in de Basiliek van de H. Kruisverheffing om 9.00 uur.

Om 19.00 uur is er in Lettele een eucharistieviering.

In de andere geloofscentra is er om 19.00 uur een gebedsviering, al dan niet met grafzegening.  U vindt HIER het volledige rooster.

Van harte welkom om mee te vieren!