Avondwakegroep Annie van den Berg, tel. 546030
Bloemengroep Ans Kleinherenbrink, tel. 563933
Collectanten  
Dames- en herenkoor Corrie Lugtenberg, tel. 561281
1e H. Communie Annet Hofstede, tel. 591016
Actie Kerkbalans  Herman Haverkamp, tel. 591550
Kerkhofonderhoud Wim Lugtenberg, tel. 561281
Kerktelefoon Herman van der Linde, tel. 06-53701545
Kerkvervoer Lammie in 't Veld, tel. 06-57038176
Koor Ardente Thea Linthorst, tel. 561175
Kosters

Anton Kleinherenbrink, tel. 563933

Harry Elshof, tel. 561442

Kopieerwerk Henk Reijners, tel. 561624
Lectoren Marian Timmer, tel. 561827
Ledenadministratie Hans Harhuis, tel. 563547
Secretariaat / website / kopij 't Zout Gerda Albers, tel. 653177
Werkgroep Pelgrimeren Lammie in 't Veld, tel. 06-57038176
Bezorging 't Zout Joop Overmars, tel. 564114