PinksterenMet Pasen werd de Paaskaars ontstoken, als teken van Jezus die verrezen is en leeft in ons midden.
Deze kaars heeft de hele Paastijd gebrand, 50 dagen lang. Een mooie periode om je verlangen naar God te voeden en het Licht van Jezus een grotere plek in je hart te geven.

Van Hemelvaart tot Pinksteren kan de Pinksternoveen gebeden worden.

Met Pinksteren zal het licht van de Paaskaars gedoofd worden.
Maar het Licht van Jezus wil blijven schijnen… door ons en in ons.
Daarom ontvangen we de H. Geest, die ons met Zijn gaven helpt het Licht van Jezus in ons te laten branden.

In de liturgie kunnen we dat verbeelden door de zeven kaarsen van de 7-armige kandelaar te ontsteken, 7 lichten, die vertellen over de Gaven van Gods Geest. We kunnen daarbij de voorbeden in 7 talen bidden om uit te drukken dat mensen door de komst en met hulp van de H. Geest in alle talen het Evangelie gaan verkondigen en ervan getuigen.

Vervolgens dooft de pastoor de paaskaars.
(Jezus’ Licht blijft in ons hart branden, gesymboliseerd door de 7-armige kandelaar)

Diaken Marc Brinkhuis blaast de Paaskaars uit
Joannes Vianney-kerk, Pinksteren 2009

De zeven gaven van de Heilige Geest:

Wijsheid - verstand - inzicht - sterkte kennis - ontzag - liefde voor Gods Naam.

De zeven vruchten van de H. Geest:

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

 

Het overzicht van de vieringen op 1e en 2e Pinksterdag ziet u op de pagina van het vieringenrooster

Wat vieren we met Pinksteren?

 

Wekenfeest

Wat vieren we met Pinksteren?Vijftig dagen na het Paschafeest (het feest van de uittocht uit Egypte) vierde Israel het Wekenfeest.
Het was een vrolijk feest, men dankte God voor de tarweoogst. (Deut.16,9-12)
Tijdens dit feest ontvingen de leerlingen van Jezus de Kracht van Gods Geest.

Zo werd dit feest ons Pinksterfeest, het begin van de Kerk.
(In het woord Pinksteren, in het Grieks Pentekoste zit ook weer het getal vijftig, de vijftigste dag na Pasen).

 

Handelingen der Apostelen

pinksteren01De tijd tussen Pasen en Pinksteren is eigenlijk een groot feest. Een tijd waarin wij vieren dat Jezus niet dood is, maar leeft en bij ons is, tot aan de voltooiing van de wereld!

Heel belangrijk in deze periode is het bijbelboek De Handelingen der Apostelen. Dit boek zou als ondertitel kunnen hebben: De Blijde Boodschap van Jezus Christus gaat de wereld door. De evangelist Lucas vertelt hoe de jonge Kerk van Christus zich steeds verder uitbreidt, tegen de verdrukking in.

De apostelen en vooral ook de nieuwe apostel Paulus, maken de opdracht waar die Christus aan zijn leerlingen heeft gegeven: "Jullie zullen Mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot aan het uiteinde der aarde."(Hand.1,8).
Alle eerste lezingen in deze tijd zijn genomen uit deze Handelingen der Apostelen.  Bron: SamuelAdvies

Alleluia

hallelujah w.1

Gedurende de hele Veertigdagentijd is het Alleluia achterwege gebleven.
In de Paastijd klinkt weer de vreugdekreet die in zoveel talen hetzelfde is: Alleluia!

@mdj