In onze parochie worden verschillende soorten vieringen gehouden. Deze drie vormen van vieren vormen de basis van de samenkomsten waarin wij ons geloof in de verrezen Christus vieren.

Gebedsvieringen:cross 699617 1920
Veelal gaat een parochiaanvoorganger voor in deze vieringen. In de viering worden teksten gelezen, uit de Bijbel, maar ook andere bezinnende teksten of verhalen zijn mogelijk. In deze vieringen wordt geen H. Communie genuttigd.

Woord-en Communievieringen:
Hierin gaat een diaken, een pastoraal werker of een parochiaanvoorganger voor. De viering is strikter van vorm dan een gebedsviering.
In deze vieringen wordt de H.Communie gedeeld, de hosties zijn dan in een eerdere eucharistievierigen geconsacreerd.

Eucharistievieringen:
Hierin gaat altijd een priester voor. De vieringen zijn gebonden aan liturgische regels, en kennen een vaste indeling.
Tijdens de Dienst van de tafel worden de hosties geconsacreerd door de priester. Brood en wijn worden door de zegen van de priester tot Lichaam en Bloed van Christus.

Er kunnen andere accenten worden gelegd in de aankleding van de viering met typische liederen of gebeden.
Zo worden in een Taizéviering de kenmerkende liederen van de Taizégemeenschap gezongen. De basis is dan een gebedsviering zonder H.Communie.