De traditionele Boetevieringen zijn in onze parochie vervangen door de Vieringen van Barmhartigheid.
In de Advent en Veertigdagentijd is er een viering van Barmhartigheid in onze parochiekerk.

VEERTIGDAGENTIJD

verloren zoon.2Op weg naar Pasen worden we uitgenodigd om ons hart en ons leven door Jezus' Liefde te laten vernieuwen. Zijn leven door lijden en dood hen helpt ons nieuwe wegen te gaan. Hij wijst ons de weg naar God die in de gebrokenheid van ons mens-zijn steeds Zijn hand van vergeving en verzoening reikt.

In de viering van Barmhartigheid  is er gelegenheid om zich persoonlijk aan Gods vergevende Liefde en barmhartigheid toe te vertrouwen in het sacrament van boete en verzoening (de biecht).

ADVENT

boeteviering 1Op weg naar Kerstmis toetsen we onze levenswijze aan het woord van God en maken we een gezamenlijke zoektocht naar wegen van bekering en verzoening. Hierbij mogen we ervaren dat God ons vergeving van fouten en tekorten aanreikt. Op deze wijze kunnen we ons leven verdiepen en gevoelens van berouw en ommekeer ervaren.

In de viering van barmhartigheid is er gelegenheid om zich persoonlijk aan Gods vergevende Liefde en barmhartigheid toe te vertrouwen in het sacrament van boete en verzoening (de biecht).