%20" async>

In onze parochie worden verschillende soorten vieringen gehouden.

Naast de eucharistievieringen, woord-en communievieringen of gebedsvieringen zijn er nog tal van invullingen voor de vorm waarin mensen kunnen samenkomen om ons geloof in de verrezen Christus te vieren.

cross 699617 1920

Vietnamese vieringVele Vietnamesen komen er samen om de eucharistie te vieren.
De vietnamese viering is geheel in het vietnamees
en wordt verzorgd door onze vietnamese parochianen.

Ook voor mensen die de taal niet machtig zijn,
is het een feest om mee te vieren en mee te bidden.
Iedereen is daarom van harte welkom!

Zondag 4 december 2016, 13.00 uur
Celebrant: pastor Hung

Zie ook het vieringenrooster

bron: 't Zout mei 2012

In Het Titus Brandsmahuis is de kerk voor de Vietnamese parochie
in Oost-Nederland gevestigd.

@mdj

Viering van de BarmhartigheidOp 8 december 2015 startte het 'Heilig Jaar van Barmhartigheid'
en werd de Heilige Deur van de St. Pieter in Rome geopend.
(8 december 2015 - 20 november 2016)

In het kader van dit Heilig Jaar waren er in onze onze parochie bijzondere 'vieringen van barmhartigheid'

Ervaar Gods bevrijdende barmhartigheid en Liefde
in hart en ziel!

In de 'Viering van de Barmhartigheid'worden we uitgenodigd om alles wat fout en stuk is in ons leven toe te vertrouwen aan de barmhartigheid van God.
We mogen ons hart en ons leven door Jezus' Liefde laten vernieuwen, die als bron van levend water naar ons toekomt om onze gebrokenheid te genezen.

 

jaar van de barmhartigheid logo nlNa een korte woorddienst met gewetensonderzoek wordt het Allerheiligste Sacrament uitgesteld.

'Jezus wacht op ons in dit Sacrament van de Liefde,
zoals de H. Paus Johannes Paulus II het verwoordde.

Voor wie zijn leven persoonlijk wil toevertrouwen aan Gods barmhartigheid en vergevende Liefde is tijdens de Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament gelegenheid om het sacrament van Gods barmhartigheid (van boete en verzoening) te ontvangen.

Er waren 'Vieringen van Barmhartigheid' in
EC Nicolaas Schalkhaar:  9 december 2015, 12 maart, 14 december 2016
Engelbert Boerhaar: 
     15 december 2015, 15 maart 2016
Broederen Deventer: 
   18 juni 2016

Meer informatie over het Jaar van de Barmhartigheid:
website Aartsbisdom Utrecht
website: heilig jaar van de barmhartigheid

Een litanie van vertrouwen op Christus'barmhartigheid

 

Een litanie van vertrouwen op Christus'barmhartigheidLaat uw barmhartigheid, o Heer, over ons komen --
      want wij hebben ons vertrouwen gesteld op U.

Voor mijzelf, arme zondaar --
      Ik vertrouw op uw barmhartigheid.
Voor allen die ik beledigd heb --
      Ik vertrouw op uw barmhartigheid.
Voor allen die mij beledigd hebben --
      Ik vertrouw ...
Voor allen die U in mijn leven gebracht hebt --
Voor allen die U aan mijn gebeden hebt toevertrouwd --
Voor al uw priesters --
Voor mijn familie --
Voor de zieken --
Voor de stervenden --
Voor de gevangenen --
Voor hen die het verst van U verwijderd zijn --
Voor hen die U vervolgen in de leden van uw Mystieke Lichaam --
Voor hen die U doden in de ongeborenen --
Voor hen die gewelddaden bedrijven --
Voor hen die in hun hart wrok koesteren --
Voor hen die slaaf zijn van geld, genoegens en macht --
Voor hen die de aanbiddelijke geheimen van uw Lichaam en Bloed
      met oneer, spot of hoon bejegenen --
Voor hen die uw allerheiligste Naam lasteren --
Voor hen die de zondag, de dag van uw Verrijzenis, onteren --
Voor hen die uw Bruid de Kerk beschimpen
     Ik vertrouw op uw barmhartigheid
Voor hen die afgevallen zijn van het heilige katholieke geloof --
Voor hen die verteerd worden door haat --
Voor hen die wanhopig zijn in het aanschijn van de dood --
Voor hen die tot in hun laatste uur geen berouw tonen --
Voor hen die hun eigen leven genomen hebben --
Voor alle heilige zielen in het vagevuur --
Voor hen die vandaag zullen sterven --
Voor hen die niet langer geloven in de barmhartigheid --
Voor hen die weigeren barmhartigheid te betonen --
Voor alle arme zondaars --
      Ik vertrouw op uw barmhartigheid.

Laat uw barmhartigheid, o Heer, over ons komen --
      want wij hebben ons vertrouwen gesteld op U.

Taizé vieringen

In het Bourgondische dorp Taizé stichtte broeder Roger in 1940 een oecumenische broedergemeenschap.
Sinds de jaren 60 trekt deze gemeenschap veel jongeren aan, vanuit Europa en daarbuiten, die meestal een week in Taizé verblijven. Tijdens een week in Taizé staan gebedsvieringen, gesprekken en ontmoetingen centraal.

De vieringen, die in Taizé drie keer per dag plaatsvinden, zien er anders uit dan een gemiddelde kerkdienst. Kenmerkend voor de vieringen zijn het lange stiltemoment en de liederen die gezongen worden. Dit zijn hele korte gezangen, woorden uit de Bijbel of Traditie, die meerdere malen herhaald worden.

In de lijn van Taizé zijn er ook in onze parochie Taizévieringen:

  • taize kruis wsinds 1991:     Oecumenisch meditatief avondgebed in de Broederen iedere woensdagavond van 19.00 - 19.30 uur
  • sinds 2015: Taizéviering in Engelbert Wijhe + Boerhaar op woensdagen van 19.00 - 19.30 uur

taize 4w

@mdj

Subcategorieën

Voor vieringen komen we bij elkaar in de 5 geloofscentra van onze parochie en op andere locaties.

Klik hier voor de adresgegevens van de geloofscentra

Adresgegevens andere locaties

Groote- en Voorster
Smedenstraat 117
7411 RA Deventer
De Bloemendal
Het Laar 1
7414 BJ Deventer
Ludgerus
Karel de Grotelaan 1
7415 LM Deventer
P.W. Jansen
Hermelijn 2
7423 EJ Deventer
St. Jozef
G. van Swietenstraat 15
7415 EN Deventer
Vredeskapel Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32
7433 BL Schalkhaar
Park Brabant
Wissinkhof 34
7433 DZ Schalkhaar
Sparrenheuvel
Burg. Doffegnieslaan 2a
7431 BA Diepenveen
Huize Salland
Bloemendalsweg 5
7429 AL Colmschate
Averbergen
Averbergen 1
8121 CA Olst
't Weijtendaal
Oranjelaan 18
8131 DB Wijhe