Gebedsvieringen Charismatische vernieuwing De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) is een stroming binnen de RK-Kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de Heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons.

Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, ontmoeting, vreugde, viering, vergeving en verzoening, genezing en getuigenis zijn zomaar wat trefwoorden die iets beschrijven van waar het bij charismatische vernieuwing om gaat. De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder - groot en klein - komt tot een meer persoonlijke relatie met God.

Paus Franciscus was de bisschop die in Argentinië over de KCV ging.

Op dit moment zijn er geen vieringen van de katholieke charismatische vernieuwing binnen onze parochie.

Wij verwijzen u graag naar hun website: https://www.kcv-net.nl