Vluchtelingen

Gezien de toenemende stroom vluchtelingen in Europa en de vragen die er vanuit parochianen gesteld worden, heeft het parochiebestuur nogmaals stil gestaan bij dit vraagstuk en zich nog eens verdiept in de vraag wat onze parochie kan doen in deze.

Al eerder is afgesproken dat wanneer gemeentebesturen van Deventer of Olst-Wijhe een beroep doen op medewerking vanuit de kerken, er zeker gehoor aan zal worden gegeven door parochianen  te vragen zich te melden als vrijwilliger. Momenteel wordt er al ruimte beschikbaar gesteld in het kader van de actie Bed, Bad en Brood.

Daarnaast is  aan de gemeente Olst-Wijhe / COA het aanbod gedaan, dat wanneer nodig ‘de Bron’ in Olst beschikbaar is ten behoeve van de opvang van vluchtelingen.