Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Thema's Wereldjongerendagen

  • maria_magnificat_banner.jpg

De paus kiest elk jaar een thema voor de Wereldjongerendagen en schrijft de jongeren daarover een brief.

Voor de komende jaren reikt Paus Franciscus de volgende thema's aan waarin Maria centraal staat:

  • 32e WYD - in alle bisdommen wereldwijd 2017
    'Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is Zijn Naam! (Lucas 1, 49)
  • 33e WYD - in alle bisdommen wereldwijd 2018
    'Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.'(Lucas 1, 30)
  • 34e WYD - Internationale viering Panama 2019
    ‘Zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord'. (Lucas 1, 38)

Meer lezen over de Wereldjongerendagen?
Ga naar onze websitepagina jonge-kerk/wereldjongerendagen

@MdJ