Voor U, God, zijn wij gelijkwaardig.

Communiegebed zondag 20 oktober

Met je kinderen naar de kerk?

Met je kinderen naar de kerk?

                                Ja hoor, welkom!!

Nicolaas Schalkhaar

Het pastoraal team vindt het belangrijk dat mensen zich thuis en welkom voelen in onze kerk.
Zij wil gezinnen met heel jonge kinderen de gelegenheid bieden om samen naar de kerk te gaan. Daarom is een aanbod ontwikkeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar met kindercrèche en kindernevendiensten in de Nicolaaskerk in Schalkhaar, het zogeheten Eucharistisch Centrum (EC).

Na het openingslied en welkom in de kerk worden de kinderen uitgenodigd voor de crèche en kindernevendienst en gaan zij naar het Koetshuis, vlak naast de kerk. Na de communie komen ze allemaal weer terug om samen met hun ouders de zegen te ontvangen voor iedereen weer naar huis gaat. Álle gezinnen uit de hele parochie kunnen hiervan gebruik maken en zijn van harte welkom.Dus: Met je kinderen naar de kerk? Ja hoor, welkom!!

Nadere info? Wil je meedenken of -werken?
Meld je bij pastor Clazien Broekhoff (jpsalland@live.nl of 06 8320 2244)
Of: U kunt zich aanmelden via het vrijwilligers-formulier achter in de kerk of telefonisch bij Annet te Riele (0570-613 446).

Nicolaas Lettele

Nicolaas Lettele kent al een lange traditie van kindernevendiensten.

Alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8 worden uitgenodigd mee te doen.
Kinderen groep 4:         Voorbereiding Eerste H. Communie
Kinderen groep 5, 6, 7: In eenvoudige taal wordt het evangelie van dat weekend
                                   uitgelegd. Er worden eenvoudige knutselwerkjes gemaakt
                                   of er wordt een mooie video bekeken.
Kinderen groep 8:         Voorbereiding H. Vormsel

...en natuurlijk zal er ook iets lekkers en wat te drinken niet ontbreken!

Terug naar → Home Vieren