Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten

Jezus in Lucas 6, 27 - Evangelie zondag 3 maart

Met je kinderen naar de kerk?

Met je kinderen naar de kerk?

                                Ja hoor, welkom!!

Nicolaas Schalkhaar

Het pastoraal team vindt het belangrijk dat mensen zich thuis en welkom voelen in onze kerk.
Zij wil gezinnen met heel jonge kinderen de gelegenheid bieden om samen naar de kerk te gaan. Daarom is een aanbod ontwikkeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar met kindercrèche en kindernevendiensten in de Nicolaaskerk in Schalkhaar, het zogeheten Eucharistisch Centrum (EC).

Na het openingslied en welkom in de kerk worden de kinderen uitgenodigd voor de crèche en kindernevendienst en gaan zij naar het Koetshuis, vlak naast de kerk. Na de communie komen ze allemaal weer terug om samen met hun ouders de zegen te ontvangen voor iedereen weer naar huis gaat. Álle gezinnen uit de hele parochie kunnen hiervan gebruik maken en zijn van harte welkom.

Hieronder vindt u de eerstvolgende data in 2017:

......... ................ .........................
     
     
     

Daarnaast zijn gezinnen van harte welkom bij de “Zin in Zondag-vieringen” in het TitusBrandsmahuis, ook om 10.00u. (Titus Brandsmaplein 2, Colmschate-Deventer) op 12 februari 2017.
Na een gezamenlijk ontbijt (eigen ontbijtspulletjes meenemen, borden en bestek zijn aanwezig) leest de voorganger het Evangelie van de zondag en er wordt een gezamenlijk spel gedaan. Daarna gaan we in drie groepen uiteen met elk een eigen programma naar aanleiding van het Evangelie, de kinderen, de jongeren en de volwassenen. We sluiten af met een korte viering van een ½ uur waarin de ervaringen uit de drie groepen samen komen.

Dus: Met je kinderen naar de kerk? Ja hoor, welkom!!

Nadere info? Wil je meedenken of -werken?
Meld je bij pastor Clazien Broekhoff (jpsalland@live.nl of 06 8320 2244)
Of: U kunt zich aanmelden via het vrijwilligers-formulier achter in de kerk of telefonisch bij Annet te Riele (0570-613 446).

Nicolaas Lettele

Nicolaas Lettele kent al een lange traditie van kindernevendiensten.
Na een zomerse pauze gaat het vanaf oktober 2016 weer van start!

Alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8 worden uitgenodigd mee te doen.
Kinderen groep 4:         Voorbereiding Eerste H. Communie
Kinderen groep 5, 6, 7: In eenvoudige taal wordt het evangelie van dat weekend
                                   uitgelegd. Er worden eenvoudige knutselwerkjes gemaakt
                                   of er wordt een mooie video bekeken.
Kinderen groep 8:         Voorbereiding H. Vormsel

De data van de eerstvolgende kindernevendiensten zijn
15 oktober
29 oktober

...en natuurlijk zal er ook iets lekkers en wat te drinken niet ontbreken!

Terug naar → Home Vieren