Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Zie ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw Woord’ (Lc. 1, 38)

Paus Franciscus heeft voor de Wereldjongerendagen in Panama bovenstaand thema uitgekozen.


Organisatie en programma

Er worden vanuit Nederland verschillende reizen naar de Wereldjongerendagen georganiseerd.
Nadere informatie volgt t.z.t.

Meer informatie vanuit ons bisdom
www.jongaartsbisdom.nl en www.facebook.com/passion.aartsbisdom

Of neem contact op met jongerenwerkers Amanda Praseres en Samuel Luz:
Aartsbisdom Utrecht, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht,
tel: 06 48459598 (Amanda)
tel: 06 28448875 (Samuel)
e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl