Doet dit tot mijn gedachtenis

Jezus (Paulus, 1 Kor 11, 24b) Lezing Sacramentsdag 23 juni

Nieuwjaarsbijeenkomst

Broederen, Deventer

  • 2019_nieuwjaar_pianist.jpg

 Nieuwjaarsbijeenkomst          

Op zaterdag 5 januari j.l. hielden we onze nieuwjaarsbijeenkomst. Ditmaal niet in de vergaderruimte van het parochiecentrum, maar in de herberg van Bethlehem, onderdeel van ons kerstproject. Deze nieuwe opzet oogstte veel lof. Ruim 50 parochianen, vrijwel allen vrijwilliger, gaven acte de  pre-sense. Het was een gezellig en gemoedelijk samenzijn.

Namens de drie coördinatoren blikte Ben Schotgerrits in grote lijnen terug op het afgelopen jaar. Hij wees erop dat we ons kerkgebouw niet alleen gebruiken voor het regelmatig samen vieren van ons geloof, veruit de belangrijkste taak van het gebouw, maar dat het ook op veel momenten en voor talrijke bezoekers  een stiltecentrum is. Daarnaast hebben er in onze kerk het voorbije jaar tal van activiteiten plaatsgevonden, die ook veel bezoekers trokken. Een speciaal woord van dank aan richtte hij aan al onze vrijwilligers.                          

Marga, Ab en Ben, coördinatoren geloofscentrum Broederen

Toespraak Ben Schotgerrits

Dames en heren, welkom hier in het geloofscentrum Broederen, maar nog beter gezegd: in de herberg van Bethlehem.

Welkom namens uw drie coördinatoren. Ik spreek nu mede namens mijn twee collega’s: Marga Veenstra-Dijk en Ab Rodenburg.

Het doet me goed u hier allen te ontmoeten aan het begin van weer een nieuw jaar. Ik houd het kort, maar neem u toch eerst even mee terug naar ...

Het voorbije jaar

Het hele jaar door vierden we hier samen op vrijdag- en zondagochtend ons geloof. Onze core business. Daarnaast was onze kerk een groot deel van het jaar een stiltecentrum met veel bezoekers die een moment van rust en meditatie zochten en hier vonden.

Enkele keren  doorbraken we die stilte. Ik doel op

  • de prachtige expositie in de zomermaanden rond de gebrandschilderde ramen, met als grote inspiratoren Jan Hulshof en Paul van Agten,
  • de expositie van 1250 jaar geloofsleven in Deventer van Leo Geurts,
  • de boekenbeurs,
  • de open monumentendagen,
  • de Mariaviering in oktober,
  • de kinderkerst-viering met meer dan 300 aanwezigen en
  • het druk bezochte “kindje wiegen” met onze pastoor.
  • En natuurlijk de uitbeelding van het kerstverhaal. We staan er nog midden in!

Elke zondag brachten we een bloemetje aan iemand die dat gebaar wel kan gebruiken. We hielden een bijeenkomst met onze vrijwilligers, we organiseerden een samenzijn, waarvoor we alle parochianen van de hele stad uitnodigden, we gingen met onze misdienaars uit.

Verder was er afgelopen zomer de prachtige processie in de binnenstad samen met andere geloofsgemeenschappen en de slotviering hier van 250 mensen. Ik denk aan de zaterdagmiddagconcerten en de concerten in december.

Veel activiteiten dus hier: de Broederen bruiste!!

Daarmee kom ik op ons legioen aan vrijwilligers. Vanaf medio november is een bijzondere groep van 25 mensen vier weken bezig geweest met de opbouw van het kerstgebeuren. Ze komen vanuit alle gesloten locaties hier in Deventer. Heel positief!

Daarnaast: onze totale groep vrijwilligers van ruim 100 personen: U ziet hen rond en in de vieringen: misdienaars, acolieten, kosters, koor, lector, collectanten, welkomstgroep. Maar ook mensen buiten beeld: schoonmakers, onderhoudsploeg, zoutbezorgers, kerkbalanslopers. De kerkenwachten die het mogelijk maken op vrijdag en zaterdag open te zijn, en wat te denken van deze 3 weken openstelling? De mensen van het secretariaat, de bloemenverzorgsters, de activiteitengroep, de creaclub, die ons aan een nieuwe altaar-microfoon hielp, de koffiegroep, tuinverzorgster, ledenadministratie. En niet te vergeten: de vrijwilligers die samen met onze pastoor het parochiebestuur vormen.

Waarom zoveel gezegd over onze vrijwilligers? Ik moet en zal dat elk jaar ook hier weer in hoofdletters zeggen: Omdat zij ons kapitaal vormen. Zonder vrijwilligers bestaan we niet meer. Dat moeten we ons heel goed realiseren. Dus dank aan hen/jullie allen!!!

Maar er was het voorbije jaar ook een heel schokkende gebeurtenis: ik denk aan het onmetelijk grote verdriet dat Mia en Clemens Olthof overviel. Daarbij vallen andere minder leuke zaken volstrekt in het niet, maar ze waren er wel:

We zijn gestopt met de Evensong: een mooie eigentijdse formule met maatschappelijke betrokkenheid, maar er was weinig belangstelling. Ik vind dat heel spijtig.

Het vertrek van de paters Maristen. Ze worden gemist, om hun inspirerende inbreng en om de mensen die ze in onze parochie waren. Het aantal misdienaars neemt snel af. Zonder nieuwe aanwas. Een trend die niet te stuiten is…

Het nieuwe jaar 2019

Wij, uw coördinatoren, zien het als onze voortdurende opdracht er steeds naar te streven dat de Broederen de plek is waar iedere parochiaan in Deventer, voor zover hij/zij niet voor Schalkhaar heeft gekozen, zich thuis voelt. Samen een actieve en levendige geloofsgemeenschap vormen. Een echt ontmoetingscentrum te zijn voor de hele stad, voor iedereen de stadsparochiekerk. Ik noemde al de bijeenkomst, gehouden voor alle Deventer parochianen en ik verwijs naar onze kerkbalansbrief van vorig jaar, waarin we onze visie hebben uitgedragen.                                                                                          

We gaan door met onze activiteiten. En u doet allen hopelijk weer volop mee. Zonder u kunnen we het echt niet!!                                         

Met ons allen gaan we er weer tegenaan!!

Laten we drinken op het nieuwe jaar!

We wensen alle parochianen en al onze vrijwilligers het allerbeste voor 2019 en danken alle vrijwilligers voor hun inzet, hun inspanningen en hun bijdrage, groot en klein, gedurende het afgelopen jaar. Zonder hen allen kunnen we als geloofscentrum en geloofsgemeenschap niet bestaan. Hulde aan hen allen dus!

Marga, Ab en Ben, coördinatoren geloofscentrum Broederen