Voor U, God, zijn wij gelijkwaardig.

Communiegebed zondag 20 oktober

Informatie-avond over bedevaart naar Banneux

Titus Brandsma Huis, Deventer

  • banneux.jpeg

In 2020 zal ons bisdom zich aansluiten bij de jaarlijkse 5-daagse bedevaart naar Banneux, een bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Dit biedt mensen mensen die niet zo lang en zover willen of kunnen reizen de mogelijkheid om eens op bedevaart te gaan naar een plaats waar Maria is verschenen. Ook mensen die zorg nodig hebben of gebruik moeten maken van een rolstoel kunnen hieraan deelnemen. Deze 5-daagse busreis wordt georganiseerd door het Banneux Comité Salland Twente en vindt plaats van 5-9 juni 2020. Er is een informatieavond op maandag 11 november om 19.00 uur in parochiezaal ‘De Hoeksteen’ in Boskamp.