Gij kunt niet God dienen en de mammon (= het geld)

Jezus in 166, 13 - Evangelie zondag 22 september

Franciscus en Clara van Assisi

Spirituele gidsen voor onze tijd

Bezinningsdag Franciscaanse spiritualiteit - Franciscaanse beweging - 11 oktober 2014 - Broederenkerk Deventer

De franciscaanse spiritualiteit vindt haar oorsprong in de wijze van leven van Franciscus en Clara, meer dan acht eeuwen geleden. Hun levens vormen  het begin van een voortgaande beweging van mensen die hun idealen en levenswijze hebben overgenomen. De reacties van Franciscus en Clara op de ontwikkelingen en omwentelingen in de maatschappij van hun tijd hebben ons ook veel te zeggen.

Op velerlei manieren raakt hun boodschap aan ons leven en onze tijd. Niet alleen omdat wij ernaar verlangen om die boodschap toe te passen op onze hedendaagse problemen en idealen, maar ook omdat Franciscus en Clara ons laten zien hoe ons levensverhaal en onze vragen passen in een groter verhaal. Zij zijn voor ons een oriëntatie op God.

Klik op de blauwe letters voor het verslag:

Inleiding 1: Evangelische spiritualiteit voor alleman en alledag

Door Hubert Bisschops OFS, verbonden aan de Franciscaanse Beweging, Werkgroep studie en vorming, en de redactie van Franciscaans leven.

De franciscaanse spiritualiteit is vooral geïnspireerd door het evangelie, al sinds Sint Franciscus. De boodschap van het evangelie is universeel, dus ook oecumenisch, en wel voor alle tijden t/m het heden.

Inleiding 2: 'De plek waar je woont is heilige grond'

Zr Ria van Dinther OSC Claris - Broederenkerk Deventer - 11 oktober 2014

Clara leefde samen met haar zusters in de beslotenheid - én de ruimte - van haar klooster. Kunnen wij ons door deze levenswijze nog laten raken? Wat bezielde Clara? Welke levenswijsheid reikte zij ons aan?

"Wat moet ik doen?" vroeg Franciscus aan zijn medebroeders. "Heengaan en preken" zeiden zij; Franciscus ging naar buiten. Op dezelfde vraag kreeg Clara het antwoord een meer besloten leven te gaan leiden in het klooster; Clara ging naar binnen. Zij deed daar meer: zorgen voor de medemens en 'leven als pelgrim'. Zij schreef, als eerste vrouw, een richtsnoer om evangelisch te leven. Zij startte ook eenkloosterorde 
...

Er zijn brieven bewaard van Clara, de kloosterzuster, aan Agnes, een prinses te Praag die ook wel graag geestelijk wilde leven.