Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Voor informatie doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk verwijzen we u naar de site van de parochie: www.heiligelebuinus.nl - of klik op "Home" links boven, of naar hety centrale parochiesecdretariaat, tel.0570-609040. Zie ook het parochieblas 't Zout, ook te zien links op de startpagina.