Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Vacatures bij Broederenkerk

Vacatures bij Broederenkerk

Vacatures bij Broederenkerk    (maart 2015)

In ons geloofscentrum Broederen verrichten onze vrijwilligers vele en uiteenlopende werkzaamheden. Zij zijn onmisbaar voor het levendig houden van onze geloofsgemeenschap. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers op diverse terreinen. Informeert u eens bij ons secretariaat (0570-612360).