Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Zorgen

De zorg voor de medemens, ofwel de diaconie, wordt verricht door de volgende groepen.

Ze staan weer op alfabet.
 

Bejaardenzorg

Deze wordt o.a. behartigd door de contactpersoon Judith Lodewijk, tel.0570-795264 of 06-52123783.
Zie ook hieronder bij "Tachtig+",
 

Meester Geerts Huis

Dit is een oecumenisch diaconaal centrum dat de zorgtaak - en nog wel meer taken - op zich heeft genomen namens alle Deventer kerken. Het heeft een eigen website op

Spreekuur

Er is op maandag, woensdag en vrijdag een spreekuur van 10 tot 12 uur in het parochiehuis. Telefoon: 0570-612360
Contactpersoon is Fien Minis ,< f_minis@hotmail.com >.