Mijn vrede geef ik u - niet zoals de wereld die geeft.

Jezus in Joh. 14, 27 - Evangelie van 26 mei

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Uitnodiging

Uitnodiging

Kijkje Kerk met Jozefschool Wijhe

In het kader van het 150 jarig bestaan van de Rk-kerk in Wijhe bezocht de Sint Jozefschool op vrijdag 26 april de katholieke kerk. Dat betekende voor de vijf vrijwilligers een hele dag vertellen over van alles en nog wat.
Er kwamen veel reacties bij de kinderen los. Zo wees een jongen enthousiast naar het kruisbeeld boven het tabernakel: “Daar is een zwaard!”. Een ander vroeg over de ‘wachters’ (engelen) bij het hoogaltaar: “Zitten daar camera's in verstopt dan? Nee? Nou dat zijn dan wachters van niks!”.
Een meisje kwam met de opmerking: “Wat ik niet begrijp .. hoe kan het nou, dat Jezus drie dagen na zijn dood weer levend is?”. “Tja”, was de reactie, “dat is waarom wij geloven in God!”
De kinderen, leerkrachten en ook de begeleiders konden na afloop terug kijken op een mooie en vooral zinvolle vrijdag!

Start jubileum jaar

Start jubileum jaar
Start jubileumjaar parochie Wijhe
Op 17 maart 1869 is de voormalige parochie Wijhe opgericht. Vandaar ook dat er afgelopen zondag 17 maart in de parochietuin door pastoor Cornelissen twee bomen werden geplant en ingezegend.
Daarna was er voor iedereen in het Klankbord een Oranjebitter, zodat er getoost kon worden. Nadien was het druk in ‘’t Klankbord’ en dit vormde een perfecte start van het jubeljaar!
Klik hier voor de foto's die gemaakt zijn tijdens het planten van de bomen.
Twee dagen later werd het verhaal van 150 jaar parochie Wijhe verteld aan de hand van foto’s en tekeningen. Er werd volop genoten van een avond vol oude herinneringen. De organisatie had nog een verrassing in petto! De oude Solex (uit 1958) van pastoor Cosijnse was speciaal van Heino naar Wijhe gebracht door Nico Neppelenbroek uit Heino.
Wilt u ook het fotoverhaal horen? U bent van harte welkom op donderdagmiddag 4 april 2019 (Restaurant van het Weijtendaal, Slotpark 1, van 14.30 uur tot 16.00 uur). Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan aan. Dit doet u door een mail te sturen naar thom.letteboer@icloud.com of te bellen naar 06-47268707. Aanmelden kan tot drie dagen vóór de middag.

Fotoverhaal van 150 jaar RK Wijhe

Op 17 maart 2019 is het precies 150 jaar geleden, dat de voormalige katholieke parochie van Wijhe werd opgericht. Het jaar 2019 zal dan ook in het teken staan van dát jubileum. Een van de activiteiten is de presentatie van een fotoverhaal.
Oude foto's worden geprojecteerd en zijn het uitgangspunt voor het interessante verhaal over 150 jaar RK Wijhe, verteld door Thom Letteboer. Hij heeft zich afgelopen periode verdiept in de geschiedenis van de parochie en kan veel interessante dingen vertellen. Weet u bijvoorbeeld waarom de kerk in noordelijk Wijhe is gebouwd? En wat is er bijzonder aan deze kerk? Heeft u wel eens gehoord van een schietincident in de parochietuin? Maar niet alleen komt het verre verleden aan bod; ook de recente geschiedenis zal worden aangestipt.
U bent van harte welkom op dinsdagavond 19 maart 2019 (Klankbord, Stationsweg 9, van 20:00 uur tot 21:30 uur) of donderdagmiddag 4 april 2019 (Weijtendaal, Slotpark 1, van 14:30 uur tot 16:00 uur). Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan aan voor één van deze twee dagen. Dit doet u door een mail te sturen naar Thom.letteboer@icloud.com of te bellen naar 06-47268707. Aanmelden kan tot drie dagen vóór de avond/middag. De foto’s zullen ongetwijfeld herinneringen oproepen! Het wordt een leuke en zeker leerzame avond en middag.

Zangers en Zangeressen gezocht

Dit jaar bestaat de RK kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen( Stationsweg 9) te Wijhe 150 jaar. Dat willen we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 14 juli a.s. zal er een jubileumviering plaatsvinden in onze kerk waarin Kardinaal Eijk  zal voorgaan. Wij zoeken nog zangers en zangeressen die willen meezingen in het speciaal voor deze gelegenheid gevormde projectkoor. De repetities vinden plaats elke woensdagavond in het “Klankbord” (naast de kerk gelegen) en starten op 13 maart, aanvangstijd 19.30 uur. Deelname is gratis. Binnen het Lebuïnusverband zijn vàst zangers/zangeressen aanwezig die de uit te voeren mis nog wel kennen. We zingen o.a. de Messe Brève nr. 7 van Charles Gounod en het Panis Angelicus van César Franck. Het geheel staat onder leiding van Gerda Teelen, dirigente en de muzikale begeleiding van Frank Delnoy. Wilt u meezingen of heeft u vragen, mail dan even met dhr. B. van den Berg(voorzitter van het parochiekoor). Het mailadres van hem is:
vandenberg993@kpnmail.nl

tel. 06-20286547
Jubileumcommissie RK Kerk Wijhe 150 jaar

Oprichtingsakte van de parochie Wijhe

Oprichtingsakte van de parochie Wijhe