.. zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

Uit het Onze vader

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Fotoverhaal van 150 jaar RK Wijhe

Op 17 maart 2019 is het precies 150 jaar geleden, dat de voormalige katholieke parochie van Wijhe werd opgericht. Het jaar 2019 zal dan ook in het teken staan van dát jubileum. Een van de activiteiten is de presentatie van een fotoverhaal.
Oude foto's worden geprojecteerd en zijn het uitgangspunt voor het interessante verhaal over 150 jaar RK Wijhe, verteld door Thom Letteboer. Hij heeft zich afgelopen periode verdiept in de geschiedenis van de parochie en kan veel interessante dingen vertellen. Weet u bijvoorbeeld waarom de kerk in noordelijk Wijhe is gebouwd? En wat is er bijzonder aan deze kerk? Heeft u wel eens gehoord van een schietincident in de parochietuin? Maar niet alleen komt het verre verleden aan bod; ook de recente geschiedenis zal worden aangestipt.
U bent van harte welkom op dinsdagavond 19 maart 2019 (Klankbord, Stationsweg 9, van 20:00 uur tot 21:30 uur) of donderdagmiddag 4 april 2019 (Weijtendaal, Slotpark 1, van 14:30 uur tot 16:00 uur). Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan aan voor één van deze twee dagen. Dit doet u door een mail te sturen naar Thom.letteboer@icloud.com of te bellen naar 06-47268707. Aanmelden kan tot drie dagen vóór de avond/middag. De foto’s zullen ongetwijfeld herinneringen oproepen! Het wordt een leuke en zeker leerzame avond en middag.