Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Coördinatoren

De coördinatoren van het geloofscentrum Engelbert zijn:

Pastorale Coördinatie:
Jan Arink
email: jaarink53@gmail.com

De coördinator pastorale coördinatie  is belast met de dagelijkse coördinatie van alle pastorale activiteiten die in of vanuit het geloofscentrum  Engelbert georganiseerd worden (liturgie, categese, diaconie, gemeenschapsopbouw et cetera).


Beheer Onderhoud Gebouwen:
Henk van Vilsteren
email: henkmarietvanvilsteren@gmail.com

De coördinator beheer onderhoud gebouwen is belast met de coördinatie van alle activiteiten binnen het geloofscentrum Engelbert, die noodzakelijk zijn om de gebouwen en daarbij behorende inventarissen van beide kerken te beheren en in goede staat te houden.


Beheer Administratie en Budget:
Frans van Vilsteren

De coördinator beheer administratie en budget is belast met de coördinatie van alle activiteiten binnen het geloofscentrum Engelbert inzake het bijhouden van de financiële administratie, de ledenadministratie, kerkbalansadministratie alsmede de daarmee samenhangende zaken zoals het budgetbeheer, het lokale secretariaat, de actie kerkbalans en de distributie van ’t Zout.