Mijn vrede geef ik u - niet zoals de wereld die geeft.

Jezus in Joh. 14, 27 - Evangelie van 26 mei

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Parochiezaal Het Klankbord

Voor het maken van afspraken over het gebruik stuurt u een e-mail naar: klankbordwijhe@gmail.com

Let op: Vanaf 01-01-2019 is het Klankbord niet meer te huren voor verjaardagen en partijtjes.