Voor U, God, zijn wij gelijkwaardig.

Communiegebed zondag 20 oktober

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Mis- en gebedsintenties Boerhaar