Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten

Jezus in Lucas 6, 27 - Evangelie zondag 3 maart

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Mis- en gebedsintenties Boerhaar