Ervaart het, ziet: mild is de Heer

Psalm 34 - Offertorium zondag 18 augustus

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Mis- en gebedsintenties Boerhaar