Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Secretariaat

Email: engelbert@heiligelebuinus.nl

Adres: Stationsweg 9,
8131 DG  WIJHE
Telefoon: 0570-524086

Het secretariaat is open op elke vrijdag van 09.00 - 11.00 uur

Website

Voor vragen en/of opmerkingen over deze site, of u wilt een artikeltje geplaatst hebben, stuur dan een email naar: Frans van Vilsteren, webmaster van het Geloofscentrum Engelbert.