De Heer zegent zijn volk met vrede

Psalm 29 - Communio - Zondag 24 november, Christus Koning

Werkgroepen

Voor het opvragen van de gegevens van een werkgroep klikt u links onder "Werkgroepen" op één van de groepen.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor de website. Vooralsnog gaan wij er van uit, dat wij een gerechtvaardig belang hebben bij voortzetting van ons beleid met betrekking tot publicaties op de website. Als u niet wilt dat uw gegevens zoals in deze rubriek zijn vermeld, laat het ons dan weten.
email: engelbert@heiligelebuinus.nl