Martha, je maakt je bezorgd en druk ... er is maar één ding nodig.

Jezus in Lucas 10, 41 & 42a - Evangelie van zondag 21 juli

Heilige Nicolaaskerk Lettele,

Bathmenseweg 35
7434 PX Lettele
telefoon: 0570-551269
secretariaat:
 nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans:  NL 75 RABO 0146203798
Misintenties: NL 30 RABO 0163837074

Openingstijden van de kerk:
De kerk is elke dag open van 9 uur tot 16.00 uur.

Programma van dit Jubileumjaar, St. NICOLAASKERK Lettele

________________________________________________________________________________

 

 • image

  Kermisviering 4 augustus 9.30 uur,

  Tijdens het kermis- weekend is er ook dit jaar op zondag 4 augustus weer een (dialect)viering in de tent. De voorganger is ditmaal diaken Marc...
 • image

  Feest voor de kinderen,

  Was o p zaterdag 18 mei was er, in het kader van het 125-jarig bestaan van de H. Nicolaaskerk, feest voor de kinderen. De kinderen hebben 's...
 • image

  Vakantie,

  Wij wensen iedereen een fijne vakantieperiode toe, 'wat u ook doet. Voor sommigen even het hoofd helemaal leeg maken, geen wekelijkse...
 • image

  Prentje

  Avondgebedje gekregen van school, uit jaar 1952
 • image

  Low budget-reis naar Lourdes

  In september organiseert de parochie een bedevaartreis naar Lourdes voor mensen met een smalle beurs.    Hebt u  a ltijd al...
 • image

  Vacatures in de parochie

  Uw talenten inzetten voor de hele parochie? Graag! Er zijn een aantal vacatures .....

Openstelling secretariaat juli en augustus,
Openstelling secretariaat In de maanden juli en augustus zijn er gewijzigde openingstijden voor het secretariaat. Op de volgende maandagen is het secretariaat geopend: 8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus. Vanaf 2 september is het secretariaat weer elke maandag van 9.30 tot 11.30 open.

________________________________________________________________________________________________

Koffie drinken,
Zondag morgen na de viering is er gezamelijk koffie drinken.
Ook de 3de vrijdag van de maand is er na de viering gelegenheid om koffie te drinken,

________________________________________________________________________________________________

Ruiming graven, van het kerkhof Lettele,
We hebben de gegevens van de begraafplaats van Lettele in kaart gebracht.
De meeste rechthebbenden van de graven, waarvan het grafrecht is verlopen, hebben een keuze gemaakt ofwel verlengen van de grafrechten, dan wel overgaan tot ruiming van het graf. Op een aantal na hebben we van de meeste aangeschrevende een reactie teruggekregen.

Als gevolg daarvan delen wij u mee dat er op 11 november 2017, begonnen is met het ruimen van de graven. Te beginnen op het oudste deel van de begraafplaats. (zie plattegrond)
Elke rechthebbende die afstand heeft gedaan van de grafrechten krijgt nog persoonlijk bericht dat er geruimd gaat worden. 

Mocht u aanspraak willen maken op de grafsteen en/of –zerk, dan dient u dat schriftelijk, dan wel per email door te geven vóór 1 oktober 2017.
Zie (Begraafplaatsadministratie Lettele) en  (Plattegrond kerkhof)
Voor meer informatie:
H. Nicolaaskerk Bathmenseweg 35, 7434PX Lettele.
Emailadres,                nicolaaslettele@gmail.com
Trees Brinkman,        penningmeester, tel. 0570-551312
Annie Aarnink,           administratie kerkhof, tel. 0570-551382

* Aanlevering kopij voor 't Zout, 

* Misintenties, bij het cretariaat:                                

harriebetsie@home.nl

nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

* Website, Simone te Boekhorst en Annie Aarnink,
 
hansensimoneteboekhorst@gmail.com
annieaarnink@gmail.com