Gij kunt niet God dienen en de mammon (= het geld)

Jezus in 166, 13 - Evangelie zondag 22 september

Heilige Nicolaaskerk Lettele,

Bathmenseweg 35
7434 PX Lettele
telefoon: 0570-551269
secretariaat:
 nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans:  NL 75 RABO 0146203798
Misintenties: NL 30 RABO 0163837074

Openingstijden van de kerk:
De kerk is elke dag open van 9 uur tot 16.00 uur.

Programma van dit Jubileumjaar, St. NICOLAASKERK Lettele

________________________________________________________________________________

 

 • image

  Oogstdankviering 14 sept. 19.00 uur,

  Dit jaar zal er opnieuw een oogstdankviering zijn en wel op zaterdag 14 september. Voorgangers zijn dit jaar pastor Gé Nijland en diaken...
 • image

  Wij gedenken de overleden,

  Op 5 juni is op 80-jarige leeftijd overleden Gerard van der Vegt. Op 24 juni is op 86-jarige leeftijd overleden Hein Wichers Schreur. Op 21 juli...
 • image

  Boerderijviering video

  Boerderijviering was deze keer bij de familie van Beek aan de Raalterweg 49, dichtbij Sion. Voorgangers zijn pastoraal werker Lonneke Gunnink en...
 • image

  Feest voor de kinderen,

  Was op zaterdag 18 mei was er, in het kader van het 125-jarig bestaan van de H. Nicolaaskerk, feest voor de kinderen. De kinderen hebben 's...
 • image

  125 jaar Nicolaas kerk Lettele,

  De gezellige middag van 6 juli was voor belangstellenden van parochie Lettele een uitstekend middag, de puzzels tochtje was een goede zet,...
 • image

  Prentje

  Avondgebedje gekregen van school, uit jaar 1952
 • image

  Low budget-reis naar Lourdes

  In september organiseert de parochie een bedevaartreis naar Lourdes voor mensen met een smalle beurs.    Hebt u  a ltijd al...
 • image

  Vacatures in de parochie

  Uw talenten inzetten voor de hele parochie? Graag! Er zijn een aantal vacatures .....

Openstelling secretariaat juli en augustus,
Vanaf 2 september is het secretariaat weer elke maandag van 9.30 tot 11.30 open.

________________________________________________________________________________________________

Koffie drinken,
Zondag morgen na de viering is er gezamelijk koffie drinken.
Ook de 3de vrijdag van de maand is er na de viering gelegenheid om koffie te drinken,

________________________________________________________________________________________________

Ruiming graven, van het kerkhof Lettele,
We hebben de gegevens van de begraafplaats van Lettele in kaart gebracht.
De meeste rechthebbenden van de graven, waarvan het grafrecht is verlopen, hebben een keuze gemaakt ofwel verlengen van de grafrechten, dan wel overgaan tot ruiming van het graf. Op een aantal na hebben we van de meeste aangeschrevende een reactie teruggekregen.

Als gevolg daarvan delen wij u mee dat er op 11 november 2017, begonnen is met het ruimen van de graven. Te beginnen op het oudste deel van de begraafplaats. (zie plattegrond)
Elke rechthebbende die afstand heeft gedaan van de grafrechten krijgt nog persoonlijk bericht dat er geruimd gaat worden. 

Mocht u aanspraak willen maken op de grafsteen en/of –zerk, dan dient u dat schriftelijk, dan wel per email door te geven vóór 1 oktober 2017.
Zie (Begraafplaatsadministratie Lettele) en  (Plattegrond kerkhof)
Voor meer informatie:
H. Nicolaaskerk Bathmenseweg 35, 7434PX Lettele.
Emailadres,                nicolaaslettele@gmail.com
Trees Brinkman,        penningmeester, tel. 0570-551312
Annie Aarnink,           administratie kerkhof, tel. 0570-551382

* Aanlevering kopij voor 't Zout, 

* Misintenties, bij het cretariaat:                                

harriebetsie@home.nl

nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

* Website, Simone te Boekhorst en Annie Aarnink,
 
hansensimoneteboekhorst@gmail.com
annieaarnink@gmail.com