Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten

Jezus in Lucas 6, 27 - Evangelie zondag 3 maart

Misintenties en gebedsintenties van de parochie Lettele:

Weekend 26 en 27 januari
Johannes Groot koerkamp (jgt), Gerard Oosterwechel (jgt), Henk Bos, Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, Miny ten Have-Klein-Swormink, Gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Willemina Kolkman-Rodijk, Jo en Herman Lubbers-de Ruiter, Gerrit en Naatje Oosterwijk-Huis in ’t Veld, pastoor Weijs, Hermanus Wichink Kruit, overl ouders Wichink Kruit-Hofstede en overl familie, Diny Zwiers-Nijland.

2 en 3 februari
Johannes Leerkes (jgt), Anton en Wilhelmina Antonia Maria Wicher-Rietman en overleden familie, gebroeders Hermanus, Johannus en Egbertus Haverkamp, Jan Haverkamp, Annie en Herman Huis in 't Veld-Groot Lipman, ouders Klein Swormink-Haverkamp, Riek Kleine Koerkamp-Walraven, Hemarnus en Joanna Willemina Kolkman-Rodijk, Wim en Ciska Kruit, Grada Leerkes-Daggenvoorde, Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp. pastoor Weijs, Hermanus Wichink Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland.

9 en 10 februari
Johan Bloemenkamp (jgt), Anne Tiebot-Hazelekke (jgt), pastoor Weijs (jgt), ouders de Brouwer-Kruit, Dine en Jan Daggenvoorde-Oosterwijk, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus, Johannus en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Willemina Kolkman-Rodijk, Hendrikus Tiebot, Hermanus Wichink Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland.

16 en 17 februari
Hein en Riek Aarnink-Bloemenkamp, Johan en Ans Bloemenkamp-Grondhuis, Anton en Wilhelmina Antonia Maria Wichers-Rietman en overleden familie, gebroeders Hermanus, Johannus en Egbertus Haverkamp, Annie en Herman Huis in 't Veld-Groot Lipman, Hermanus en Joanna Willemina Kolkman-Rodijk, Wim en Ciska Kruit, pastoor Weijs, Hermanus Wichink Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland.

23 en 24 februari
Gerrit Marsman (jgt), Anna Oosterhuis-Klein Swormink (jgt), Hendrika Timmermans (jgt), Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, Miny ten Have-Klein-Swormink, gebroeders Hermanus, Johannus en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Willemina Kolkman-Rodijk, pastoor Weijs, Hermanus Wichink Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland.

2 en 3 maart
Diny Zwiers-Nijland (jgt), Anton en Wilhelmina Antonia Maria Wichers-Rietman en overleden familie, Annie en Herman Huis in 't Veld-Groot Lipman, Hermanus en Joanna Willemina Kolkman-Rodijk, Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp, pastoor Weijs, Hermanus Wichink Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, ouders Zwiers-Hulman.