.. zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

Uit het Onze vader

Agenda 2018

 2+16 dec, 6+20 jan

crèche en kindernevendienst

 2e en 4e zaterdag “Samen op zaterdag” , 14.00u in Koetshuis
 4 + 18 november crèche en kindernevendienst
 12 december en 9 januari  Kerk op Schoot, 8.40u in Vredeskapel
 Kerstavond:

16.30u gezinsviering, voorganger C.Broekhoff, met Youngest Voices

19.00u eucharistie, voorganger G. Nijland, met St.Nicolaaskoor + orkest

22.00u eucharistie, voorgangers H.Brummelhuis en F.de Graaf, met Cantorij