Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God

lied, liturgie zondag 25 augustus

Crèche en nevendienst heet nu Kinderkerk

EC Nicolaas, Schalkhaar

  • creche_en_kindernevendienst.jpg

Crèche en nevendienst heet nu Kinderkerk

Heeft u de mooie folder van de Kinderkerk al gezien? Elke 1e en 3e zondag van de maand is er Kinderkerk onder begeleiding van 2 volwassenen. Het is bewezen dat er behoefte is aan opvang en onderricht voor jonge kinderen tijdens eucharistievieringen. We zijn dan ook heel blij dat de werkgroep bereid is om dit te blijven doen. Wel zijn ze dringend op zoek naar versterking. Vindt u het leuk om af en toe mee te helpen in deze groep? U kunt zich opgeven bij pastoraal werker Clazien Broekhoff of een van de begeleiders van Kinderkerk.