Doet dit tot mijn gedachtenis

Jezus (Paulus, 1 Kor 11, 24b) Lezing Sacramentsdag 23 juni

Coördinatoren

De volgende drie mensen hebben de verantwoording voor de zaken die voorheen bij locatieraad en pastoraatsgroep lagen:

  • PCG, pastorale zaken: Annet te Riele
  • BOG, beheer onroerend goed: Jan Daggenvoorde
  • BAB, beheer administratie en budgetten: Willie Hurenkamp