.. zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

Uit het Onze vader

Jeugd

Onder dit kopje is informatie te vinden die speciaal betrekking heeft op de jeugd.