Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten

Jezus in Lucas 6, 27 - Evangelie zondag 3 maart

Beschrijving van de kerk en het interieur

Een aantal aspecten van het kerkgebouw wordt in een paar hoofdstukjes beschreven, zoals de beelden en de glas-in-loodramen. Ook de Vredeskapel wordt beschreven.