Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

De kruiswegstaties

In 1902 werd de huidige kruisweg aangeschaft. De 14 staties zijn in olieverf geschilderd op koper door Joseph E.H. de Fernelmont (1873-1917) uit den Bosch. De stijl is neo-gothisch: iedereen is gekleed in middeleeuwse dracht. Vrij recent is de kruisweg gerestaureerd door Riet Groot Koerkamp in Twello.

Statie 1:   Jezus wordt ter dood veroordeeld

Statie 2:  Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Statie 3: Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis

Statie 4: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Statie 5: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Statie 6:  Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

Statie 7:  Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Statie 8:  Jezus troost de wenende vrouwen

Statie 9:  Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Statie 10:  Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Statie 11:  Jezus wordt aan het kruis genageld

Statie 12:  Jezus sterft aan het kruis

Statie 13:  Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen

Statie 14:  Jezus wordt in het graf gelegd