Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

De Vredeskapel

In de tuin, tegen de zuidzijde van de kerk, is in 1990 een kapel gebouwd, die de naam Vredeskapel heeft gekregen.

In de kapel, die overdag geopend is, worden vieringen gehouden, kan men bidden of de stilte zoeken. Naast de kapel bevinden zich twee gescheiden opbaarruimtes. De kapel kan ook als condoléanceruimte dienstdoen. De glas-in-loodramen, die in 1993 zijn geplaatst, zijn vervaardigd door de Ootmarsumse glaskunstenaar Annemiek Punt. Verder staat er een bronzen Mariabeeld, een tabernakel en een kruisbeeld in de kapel. Aan de wand hangt een door parochianen gemaakt wandkleed.

De ramen verbeelden

De ramen verbeelden

Leven: een korenaar in volle wasdom.

Dood: een dode boom ligt over het levenspad.

Verrijzenis: door het licht van Christus is er zicht op nieuw leven.

Vrede: de duif als symbool van de Heilige Geest.

Verder zien we in de Vredeskapel

Verder zien we in de Vredeskapel

Een bronzen Mariabeeld.

Het door parochianen gemaakte wandkleed.