Werelddag van de armen

Zondag 17 november 2019

Vrijwilligers H. Nicolaas Schalkhaar

Binnen onze kerkgemeenschap zijn er veel vrijwilligers actief. Velen verrichten hun activiteiten in een werkgroep. Anderen zijn individueel werkzaam. Hieronder de namen en telefoonnummers van de meeste contactpersonen. Mutaties graag doorgeven aan het parochiesecretariaat.

 

  Werkgroep Contactpersoon Tel.  
  Avondwake Nolda Harleman 0570-623846  
  Bloemengroep Jan Kleverkamp 0570-633999  
  Brugkoor Elly van Dijk 0570-621759  
  Cantorgroep Trees de Lange 0570-629156  
  Collectanten Wim Jonkman 0570-630105  
  Coordinatoren Nicolaas Annet te Riele 0570-613446  
  Creche - Kindernevendienst      
  Eerste communie Inge Ebbing 0570-624491  
  Gezinsviering Astrid Coobs 0570-620485  
  Grafdelver Harrie Timmer 0570-531396  
  Huwelijksvoorbereiding Astrid Coobs 0570-620485  
  Jeugdkoor Young Voices Rob van den Berg 0570-608861  
  Jubilea/85-jarigen Annie Koot    
  KBO Bert Nouwen 0570-624990  
  Kerkbalans Jo Jansen Holleboom 0570-627844  
  Kerkbestuur via centr secr 0570-609040  
  Kerkhof Martin Groot Koerkamp 0570-609040  
  Kerktelefoon Willie Hurenkamp 0570-627240  
  Koetshuis secretariaat 0570-622834  
  Koffieploeg Diny de Lange 0570-531974  
  Kosters Tonnie de Witte 0570-657315  
  Lectoren Anke Meijer 0570-624181  
  Ledenadministratie Wim Meussen 0570-626707  
  Liturgisch Platform Annet te Riele 0570-613446  
  Liturgiegroep (nog op te richten) Annet te Riele 0570-613446  
  Maria van Frieswijk feestdag Nolda Harleman 0570-623846  
  Maria(lof) vieringen Ans Hulman 0570-631719  
  Misdienaars/acolieten en acolieten
    bijzondere diensten
Lucas Brinkhuis 0570-629227  
  Nicolaaskoor Jan den Hartog 06-30856676  
  Nieuwkomers vacant    
  Nieuwsflits Gerrit Drost    
  Oecumenische werkgroep Leo Elders 0570-621607  
  Pastoraal team Marc Brinkhuis 06-33756089  
  Rouw/trouwkoor Ben Besselink 0570-542985  
  Schoonmaakploeg kerk/koetshuis Annie Mulder 0570-634383  
  Secretariaat Nicolaas Diny de Lange 0570-622834  
  Spirit Astrid Coobs 0570-620485  
  t Zout (en bezorging) bezorging: Wim en
     Trees Jonkman
0570-630105  
  Telefoondienst/ noodtelefoon
     ziekenzalving/uitvaart
Nolda Harleman 0570-623846  
  Tuinploeg en klussers Willie Hurenkamp 0570-627240  
  Vredeskapel / opbaarruimte Tonnie de Witte 0570-657315  
  Vredeskapel vieringen      
  Website Ilma Massink 06-23920223  
  Zij Actief Nolda Harleman 0570-623846