Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Het secretariaat

Bij het secretariaat kunt u informatie verkrijgen over allerlei kerkelijke zaken, zoals over vieringen, tarieven enz. U kunt hier uw misintenties doorgeven, overleg plegen over jubileumvieringen etc. Ook kunt u hier uw gegevens kwijt die u/uw werkgroep graag in 't Zout gepubliceerd wilt zien. Verder worden op het secretariaat de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters bijgehouden, worden er de misboekjes besteld en de misintenties en mededelingen uitgeprint die in de vieringen worden gelezen. En er worden nog diverse andere activiteiten verricht.

Het secretariaat is bezet op dinsdagavond van 18.30-19.30 uur en donderdagmorgen van 09.30-12.00 uur.

U kunt het secretariaat bereiken onder tel.nr.:0570 622834 en e-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl.
Belt u voor dringende zaken buiten de openingstijden, dan wordt u doorgeschakeld naar het telefoonteam.
 
Leden van het parochiesecretariaat:

  • Albert Driessen
  • Leo Elders
  • Moni Klein Gunnewiek
  • Marga Mulder
  • Diny de Lange