Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Telefoonteam

Telefoonteam

Telefoon doorgeschakeld

Op de momenten dat het secretariaat niet bezet is, wordt de telefoon van het parochiesecretariaat doorgeschakeld naar een mobiel telefoon. Op die manier kunnen de parochianen ook in noodgevallen in contact komen met iemand die hen kan helpen of doorverwijzen.

Op de foto ziet u een aantal van de parochianen die bij toerbeurt het mobieltje bemannen, tijdens een evaluatiebijeenkomst in het Koetshuis.