Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Website van de locatie H. Nicolaas Schalkhaar

De parochie heeft een website waarop u kunt doorklikken naar ieder geloofscentrum dat deel uitmaakt van de parochie. Zo ook naar de H. Nicolaas in Schalkhaar.

Op deze pagina's vindt u informatie over het geloofscentrum en nieuws. Wanneer u informatie heeft die betrekking heeft op ons geloofscentrum en die u met anderen wilt delen, stuurt u die dan per e-mail door aan de webmaster, die deze informatie dan op de website zet.

De webmaster is Ilma Massink, telefoon 06-23920223, e-mail: i.massink@outlook.com