Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten

Jezus in Lucas 6, 27 - Evangelie zondag 3 maart

Activiteiten

In het Titus Brandsma Huis (TBH) vinden ook activiteiten plaats die gericht zijn op gemeenschapsopbouw, diaconie.

Elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer schept ruimte voor een goed gesprek.