Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

23 december: Lessons and Carols in het Titus Brandsma Huis

Titus Brandsma Huis, Deventer

  • affiche2018_site.jpg

Sinds 1918 wordt in Cambridge ter voorbereiding op Kerstmis de viering “Nine lessons and Carols” gehouden. De toenmalige decaan van het King's College was ervan overtuigd dat de tijd rijp was voor een vernieuwende vorm van liturgie: negen lezingen uit de Bijbel, afgewisseld met Carols (kerstliederen). In 1919 werd de volgorde van de lezingen aangepast; sindsdien is die ongewijzigd! En sinds 1919 wordt de dienst onveranderd geopend met de hymne “Once in royal David's City”

Ook dit “Festival of lessons and carols” is op deze manier opgezet: negen lezingen, door negen lectoren van verschillende leeftijden, van jong tot oud, worden afgewisseld met feestelijke gezangen voor Kerstmis. Er zijn meerstemmige koorstukken in verschillende talen, maar ook veel gelegenheid tot samenzang.

Mole’s Chapel Choir is een projectkoor, oorspronkelijk opgezet door Hans Mol in samenwerking met de toenmalige Titus Brandsma parochie in Colmschate Deventer. Geoefende zangers maken hiervan deel uit. De zangers zijn lid van diverse koren, en komen niet alleen uit de katholieke rangen!
Drie muzikanten begeleiden het koor: Godelieve Pieper op piano, Franca Kranen op dwarsfluit en Hans Groen op verschillende blokfluiten.

De vieringen zijn op zondag 16 december in de Martinuskerk in Twello en op zondag 23 december om 20.00 uur in het Titus Brandsma Huis, Titus Brandsma plein 2 in Colmschate (Deventer). 

BIj de uitvoering in Twello gaat priester em. Henk Limbeek voor in gebed, bij de uitvoering in het Titus Brandsma Huis gaat pastoor Cornelissen voor.

Aanvang van de viering is om 20.00 uur, het duurt ongeveer een uur.
De toegang is gratis, met een deurcollecte na afloop ter bestrijding van de onkosten.