Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Koperen Jubilea in het pastoraal team

  • chalice-1837582_1280.png

Lonneke Gunnink – van den Berg en Evelien Reeuwijk waren 1 maart 2019 allebei 12 ½ jaar pastoraal werker en voor Marc Brinkhuis is het op 9 juni alweer 12 ½ jaar geleden, dat hij diaken werd gewijd.
Op zaterdag 8 juni willen we dit vieren op de Boskamp. Inloop met koffie en thee vanaf 14.30 uur.

Om 15.00 uur: meditatief moment en wandeling (van zo’n drie kwartier)

Om 16.30 uur: viering in de kerk van Boskamp en tot uiterlijk 18.30 uur een hapje en een drankje, waarbij u de jubilarissen kunt feliciteren.
Wij hopen u te mogen begroeten om dit samen te vieren.

Parochiebesturen en pastoraal team van de parochies H. Kruis en H. Lebuinus