Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten waren heeft Hij van harte liefgehad

Eucharistisch gebed, 17 febnruari, over Jezus

De peilers van het pastoraat

De peilers van het pastoraat

Welkom bij de werkgoepen.

op deze pagina's vindt u een overzicht van alle actieve werkgroepen binnen het Titus Brandsma Huis. Per werkgroep staan de contactpersonen vermeld.
Om het overzicht van de werkgroepen inzichtelijk te houden zijn ze in verschillende categoriën geplaatst. Te weten