Werelddag van de armen

Zondag 17 november 2019

WELKOM in geloofscentrum H. Willibrord, Boskamp

 

Boskamp 23, 8121 CW Olst


Secretariaat open: 

elke vrijdag van 9.30 - 10.30 uur.

tel.: 0570-563843, mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl

Het secretariaat is bereikbaar via de ingang van parochiezaal De Hoeksteen.

 

Voor ziekenzalving en uitvaart, bel: 06 - 133 244 06

Opgaveformulier misintenties: klik hier.  

Voor de tarieven: klik hier.

 

Bank:

NL 94 RABO 0162 4432 93 (misintenties)

NL 90 RABO 0139 2042 02 (kerkbalans)

 

Vieringen in het weekend:

Gewoonlijk is er elk weekend één viering:

- of zondagochtend om 09.00 uur,

- of zaterdagavond om 19.00 uur.

Klik hier voor het actuele vieringenrooster. 

 

Priesterzaterdag

Iedere 1e zaterdag van de maand is er een gebedsdag van de Mariale Priesterbeweging van 10.00 - 14.30 uur.

 

Berichten