Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten

Jezus in Lucas 6, 27 - Evangelie zondag 3 maart

St. Gregoriusmedaille voor Gerda Vlaskamp

St. Gregoriusmedaille voor Gerda Vlaskamp

Ter gelegenheid van het St. Caeciliafeest ontving Gerda Vlaskamp op zondag 25 november 2018 de eremedaille van de St. Gregoriusvereniging. Gerda zing al 25 jaar bij het dames- en herenkoor van Boskamp. Het ereteken werd haar opgespeld door diaken Marc Brinkhuis. 

Bloemversiering Goede Vrijdag en Pasen 2018

De bloemengroep van de H. Willibrordkerk Boskamp zorgt er elk weekend voor dat er tijdens de viering fraaie boeketten op en rond het priesterkoor staan. Op hoogtijdagen worden vaak bijzondere creaties gemaakt, getuige deze foto's van Goede Vrijdag en Pasen.

 

 

Vier leden dames- en herenkoor gehuldigd

Vier leden dames- en herenkoor gehuldigd Vier leden dames- en herenkoor gehuldigd

Vier leden van het dames- en herenkoor Boskamp werden zondag 19 november 2017 vanwege hun jarenlange inzet gehuldigd.

Pastoraal coördinator Lammie in 't Veld sprak de jubilarissen toe en pater Tonny Verbraeken - die voorging tijdens de eucharistieviering - speldde de dames de eretekenen van de St. Gregoriusvereniging op. 

Wilhelmien Straatman (foto links) ontving een eremedaille in zilver voor 25 jaar koorlidmaatschap.

Wilhelmien is al jaren voorzitter en contactpersoon van het koor. Ze is iemand waar je op kunt bouwen. Als er iets overlegd moet worden met het koor dan is het lijntje naar haar kort en kan er snel gehandeld worden. Ze zegt niet gauw nee als haar iets gevraagd wordt. Ze houdt van zingen, maar ook van aanpakken. 

Corry Lugtenberg (foto rechts) ontving eveneens een eremedaille in zilver vanwege 25 jaar koorlidmaatschap.

Corry is penningmeester van het koor en heeft de zaakjes goed voor elkaar. Ze zorgt ook altijd voor een fruitmand als er iemand ziek is of voor een bloemetje bij een bijzonder jubileum van een koorlid. 

 

Attie Kakkenberg (foto links) ontving een eremedaille in goud voor 40 jaar koorlidmaatschap.

Attie is een goede sopraan. Ze geniet van het zingen, hoe vroeg de zondagochtendviering in Boskamp ook begint. 

Lucie Spekschate (foto rechts) ontving een ereteken vanwege 50 jaar koorlidmaatschap.

Lucie spant binnen het dames- en herenkoor de kroon: ze is 91 jaar en maar liefst 50 jaar trouw koorlid. Het levende bewijs dat zingen een mens jong en actief houdt! Ze is al lid van het koor vanaf het eerste uur en was tevens jarenlang penningmeester.

 

De jubilarissen ontvingen ook een oorkonde van de St. Gregoriusvereniging en werden uiteraard in de bloemetjes gezet.   

 

 

100 jaar St. Aloysiusschool

100 jaar St. Aloysiusschool

De viering van 100 jaar Aloysiusschool begon op vrijdag 22 september 2017 met een feestelijke viering in  de kerk. Alle kinderen waren verkleed als Ot en Sien (klik hier om te zien hoe dat eruit zag). Heel gedisciplineerd, net als vroeger, kwamen ze binnen. Pastoor Baneke vertelde over wie de H. Aloysius was, en de kinderen hadden samen met juf Mariëlle een erg leuk verhaal over de tijd.

Na de viering was er voor alle kinderen een taartje, lekker oud-hollandse spelletjes doen op het schoolplein en leskrijgen zoals honderd jaar terug.

 

Oogstdankviering op de boerderij

Oogstdankviering op de boerderij Oogstdankviering op de boerderij

Zaterdag 9 september waren we op de boerderij van de familie Lugtenberg in Boskamp voor een Oogstdankviering. Een uur voor de viering viel er een enorme regenbui, daarom werd het helaas geen openluchtviering. Vanaf 17.45 uur werden we verwelkomd door een bandje. 

Rond 18.00 uur begon de viering met pastor Clazien Broekhoff met als thema 'Opgroeien'. 

 

De misdienaars kwamen van de Boskamp en de Boerhaar en het kinderkoor van de Boskamp zong. 

De belangstelling was groot, er moesten zelfs mensen buiten een plek zoeken. 

Na afloop werd er koffie geschonken en mocht er een kijkje genomen worden in de stallen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke kerken op jaarmarkt Olst

Gezamenlijke kerken op jaarmarkt Olst

Als gezamenlijke kerken van Olst en Boskamp waren we ook dit jaar aanwezig op de jaarmarkt. We hadden weer onze, zo zoetjesaan bekende, standplaats naast boekhandel Korten. Er kwamen verschillende mensen langs voor een praatje en een kopje koffie. Met dank aan de uitnodigende vrijwilligers die allemaal een uurtje (sommigen wat langer) dienst hadden.

Ook voor de gratis verloting van de prachtige bos bloemen met vaas, die kosteloos ter beschikking was gesteld, was redelijk wat belangstelling. 65 mensen deden mee en aan het eind van de dag werd de gelukkige winnaar bekendgemaakt.

Door het wat matige weer was er dit jaar minder bezoek op de markt en dat merkten we ook in onze stand. De Olster dorpskerk, waar onze vrijwilligers ook naar verwezen in verband met de stand van Laudato Si, trok maar liefst 185 bezoekers. Al met al kunnen we toch terugzien op een goede dag waarin we ons als kerken weer hebben laten zien.

 

Vrijwilligersavond druk bezocht

Vrijwilligersavond druk bezocht

Zonder al onze vrijwilligers is het haast onmogelijk om ons geloofscentrum in stand te houden. Daarom werden ze dinsdagavond 18 juli 2017 in het zonnetje gezet. Speciale gast was Peter Dullaert, die een presentatie gaf over verleden, heden en toekomst van het voormalige klooster Sion. Ook werd een op zolder van Sion gevonden film uit 1973 gedraaid over het leven van de paters. Een zwartwitfilm, veelal zonder geluid. Toch werd er door de 70 aanwezigen ademloos naar gekeken. Nadien was het tijd voor een hapje en een drankje. Er werd veel gelachen en gedronken en de hapjes en de haring smaakten voortreffelijk (zie foto's). Het bleef tot laat in de avond gezellig. Alle vrijwilligers bedankt en tot een volgende keer! 

Koster Bertus Kakkenberg onverwacht overleden

Koster Bertus Kakkenberg onverwacht overleden

Dinsdag 23 mei 2017 is op 81-jarige leeftijd in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem onverwacht overleden koster Bertus Kakkenberg. De operatie in dat ziekenhuis mocht helaas niet meer baten. Bijna 30 jaar was Bertus koster in onze kerk, tot enkele dagen voor zijn overlijden was hij nog actief. Het bericht van zijn overlijden kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel. 

Bertus volgde in 1989 zijn oom Gait Kakkenberg op als koster. In het begin deed hij dit werk nog naast zijn dagelijkse werk in Deventer, maar toen hij daar stopte werd het zo goed als zijn dagtaak. Alles moest nauwgezet gebeuren, niets kon aan het toeval worden overgelaten. Altijd was hij in de weer en als hij vond dat het moest, trok hij erop uit om wat voor de kerk te regelen. Hij deed dit vanuit een diep geloof en plichtsbesef. Bertus en de H. Willibrordkerk Boskamp raakten door de jaren heen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De eerste jaren stond hij er bijna alleen voor, tot hij in de tweede helft van de jaren negentig hulp kreeg van Geert Stegeman. Later werd Geert opgevolgd door Anton Kleinherenbrink en - na het sluiten van de H. Theresiakerk in Olst in 2015 - kwam Hein Spoolder vanuit deze kerk het kostersteam versterken. Dit gaf Bertus de gelegenheid om wat vaker thuis te zijn bij zijn geliefde vrouw Minie, die steeds meer hulp nodig had vanwege afnemende gezondheid. Jarenlang heeft Bertus zijn kosterstaak gecombineerd met de mantelzorg voor Minie. Omdat hij ook zelf van tijd tot tijd met gezondheidsklachten kampte, moet het voor hem een behoorlijke opgave zijn geweest om dit allemaal te volbrengen.

Naast het kosterschap was Bertus o.a. ook broedermeester van de Kevelaer-bedevaart, trouwe deelnemer aan de Stille Omgang in Amsterdam en jarenlang voorzitter van de EHBO St. Willibrord Boskamp. 

Een veelzijdig man, lid in de Orde van Oranje Nassau, heeft ons verlaten. We kijken met dankbaarheid terug op het vele werk dat hij voor de kerk heeft gedaan. Dat hij mag rusten in vrede.

Boskamp neemt u mee in de vastenperiode

Boskamp neemt u mee in de vastenperiode

Het thema van de Vastenactie 2017 is: ‘Eilanden van Hoop’ en het overkoepelende thema van deze Veertigdagentijd is 'Bruggen bouwen'. Deze thema’s hebben de bloemengroep en de werkgroep liturgie van Boskamp uitgewerkt. Elke week is een stukje verder gebouwd aan een denkbeeldige brug die een verbinding legt. Want dat is waar een brug voor staat, voor verbinding, ontmoeting en voor hoop, ook voor de jongeren in El Salvador, voor wie de opbrengst van de Vastenactie bestemd is. Verbinden maakt ontmoeten mogelijk, verbinding creëert contact. Ook met mensen die letterlijk of figuurlijk op een eiland zitten. We weten dat er soms een kloof tussen mensen kan ontstaan. Maar het leven leert ons ook dat het ongelooflijk waardevol kan zijn om dan een brug te bouwen van de ene oever naar de andere, van de ene mens naar de andere, om zo elkaar te blijven ontmoeten en de kloof te overbruggen.

De denkbeeldige brug voor in de kerk van Boskamp groeide tot aan het Paasfeest, het grote feest van de verbinding tussen hemel en aarde.  

2e zondag van de vasten

Voor de 2e zondag van de vasten hebben wij als basis het 2e couplet van het gedicht (zie onder) gebruikt. We nemen de mensen mee van het donker – vorige week was het thema: 'Weg van het kwaad' – naar het licht van Pasen. De stoffen worden steeds lichter van kleur en de natuurlijke materialen ook. De hangbrug steunt op pijlers, wij mensen kunnen zelf ook die pijlers zijn….

3e zondag van de vasten

Het 3e weekend van de vasten (met als basis het 3e couplet) was een bijzondere zondag met drie dopelingen. We hopen dat zij (en hun ouders) de warmte en vriendschap hebben gevoeld, maar vooral ook blijven voelen nu ze opgenomen zijn in onze geloofsgemeenschap.

4e zondag van de vasten

Op de 4e zondag van de vasten stond het 4e couplet van het gedicht centraal. De jongste generatie hielp ook mee!

5e zondag van de vasten

Op de 5e zondag van de vasten is het einde van de brug bijna bereikt. Het donker heeft plaatsgemaakt voor licht. 

Palmzondag

De brug werd verstevigd met buxus (intocht van Jezus).

Goede Vrijdag

De stokken met daaraan een doornenkroon symboliseren Goede Vrijdag.

Pasen

Tijdens de Paaswake heeft pastor Verweij de brug symbolisch verbonden met de laatste pijler op het priesterkoor.

 

Op de fotoserie hieronder ziet u de brug groeien. Als laatste is de bloemversiering van Pasen te zien.

Bruggen bouwen

Ieder mens zit op zijn eiland

en zit vast in zijn bestaan.

Om een ander te bereiken

moet je van je eiland gaan.

 

Daarvoor moet je bruggen bouwen

bruggen bouwen voor elkaar.

Maar de afstand tussen mensen

maakt het lastig en soms zwaar.

 

Mensen bouwen aan contacten

want alleen is zo alleen.

Wie een brug slaat naar een ander

zoekt warmte en vriendschap om zich heen.

 

Er valt veel te overbruggen

met een uitgestoken hand.

Bruggen kunnen levens redden

bruggen bouwen schept een vriendschapsband.

 

Bruggen bouwen tussen mensen

tussen "wij" en tussen "zij".

Dat is bouwen aan vertrouwen

dat brengt de ander dichterbij.

 

Kinderkoor Olst-Boskamp: Sparks of Joy

Kinderkoor Olst-Boskamp: Sparks of Joy

'Sparks of Joy' is de nieuwe naam van het oecumenisch kinderkoor Olst-Boskamp. Het koor is in januari 2016 opgericht en heeft intussen al meer dan 15 leden. Elke woensdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur wordt er geoefend in De Bastiaan in Olst. Daarnaast treedt het kinderkoor zo'n 6 x per jaar op tijdens diensten in zowel de protestantse dorpskerk van Olst als de katholieke H. Willibrordkerk in Boskamp. Toetseniste is Cheryl Boksebeld. Dirigente Marjon Brouwer heeft na een jaar met veel inzet het kinderkoor geleid te hebben helaas moeten besluiten te stoppen. Ze heeft een prachtige baan gekregen in Groningen en dat maakt het haar onmogelijk om op de woensdagmiddag naar Olst te komen. Marjon heeft bij onze kinderen vonken opgewekt die uitgroeiden tot een vuur van vreugde om te kunnen zingen. We danken Marjon dan ook hartelijk voor haar inzet en bevlogenheid en wensen haar heel veel goeds toe in haar nieuwe baan.

 

Jubilarissen dames- en herenkoor gehuldigd

Jubilarissen dames- en herenkoor gehuldigd

Ter gelegenheid van het feest van St. Caecilia, patrones van de kerkelijke muziek, ontvingen vier leden van het dames- en herenkoor op zondag 20 november 2016 een onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging:

(v.l.n.r. op de foto) Annie Jansen-Melenhorst, Bernard Schrijver en Bennie Albers waren 40 jaar lid van het koor en Anton van Vilsteren vierde zijn 50-jarig jubileum als koorzanger.

De jubilarissen werden gehuldigd door parochievicaris Gé Nijland. Nellie Kolkman maakte de foto's.                                                                                                                                      

 

 

Liturgische schikking Vastentijd 2016

1e  Zondag van de Vasten: de zwoegende mens in de woestijn

We hebben 40 dagen vanaf nu in de woestijn.

God is daar ook steeds bereikbaar.

De vraag is alleen nog……. waar zijn wij…..?

2e  Zondag van de Vasten: brood van steen

Brood van elke dag kan hard worden als steen

als het zonder liefde wordt gegeten.

Met Hem de hoogte zoeken, nieuwe gedachten.

3e  Zondag van de Vasten: een kwestie van geduld

Door Hem de spanning aandurven, tussen plicht en visioen, tussen wet en profeet.

Bij Hem zijn…vertrouwen...enkel gelukkig zijn.

4e  Zondag van de Vasten: kijk verder…...

Durf te geloven in het wonder, het kan een woord zijn, een ontmoeting, soms een kruis en soms een zonde. In de kronkel van leven ontdek je Gods zachte hand.

5e  Zondag van de Vasten: een nieuwe houding

Gods woord richt je op, om zonder angst te leven. Zijn scheppingswoord maakt van schijn en schande een nieuw leven en een nieuw begin.

6e  Zondag van de Vasten: een antwoord van trouw

Trouw zijn wil zeggen: in geest en hart elkaar nabij blijven. Wat “trouw” betekent weet je pas wanneer je volhoudt, samen door een donkere tunnel naar het Licht gaat….