.. zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

Uit het Onze vader

Giel ten Bulte gehuldigd

Broederen, Deventer

  • Chiel_ten_Bulte_001.JPG.jpg

Op zondag 30 december 2018 werd de heer Giel ten Bulte in het zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens de eucharistieviering in de Broederenkerk, zijn kerk, vanwege het feit dat hij inmiddels 75 jaar lang misdienaar/acoliet is. Een wel heel bijzonder jubileum.

Pastoor R. Cornelissen sprak de jubilaris op zeer waarderende en plezierige wijze toe.

Als dank overhandigde hij aan de jubilaris een fraaie oorkonde en een bos bloemen.

Zie hier een verslag met enkele foto's.